Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Μ.Τ.Σ και το Πρακτικό των περικοπών

Του Αντγου(ε.α) Στέλιου Καστραντά
Γεν. Γραμματέα της  Ανεξάρτητης Κίνησης Στρατιωτικών (Α.Κί.Σ)

«Είπαμε ψέματα πολλά,
ας πούμε και μια αλήθεια:
Φορτώσαμε έναν ποντικό
εννιά κιλά ρεβίθια….»
         (Παιδικό λαϊκό τραγουδάκι)

Το παραπάνω αφελές παιδικό τραγουδάκι , έρχεται συνειρμικά στο μυαλό μου κάθε φορά που ακούω ή διαβάζω  δηλώσεις και ανακοινώσεις  αρμοδίων περί  της ειλικρινούς  των διάθεσης  να επιλύσουν το πρόβλημα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ) το οποίο  εν πολλοίς οι ίδιοι δημιούργησαν. 
 

Και οι κατά τη γνώμη τους καινούργιες αλήθειες αποδεικνύονται στη συνέχεια ότι δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά είτε  ένα ακόμη μεγαλύτερο ψέμα είτε μία προσπάθεια παραποίησης της αλήθειας .
 
Αφορμή για όλα αυτά παίρνω από το υπ’αριθ 19/3 της 16/12/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου(ΔΣ) του ΜΤΣ που είδε το φως της δημοσιότητας (1) και με το οποίο αποφασίστηκε η περικοπή του μερίσματος κατά 25%  για να ακολουθήσουν και τα επόμενα περιοριστικά μέτρα  μείωσης δηλ.  του μερίσματος προς τις οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων καθώς και περικοπής  του επιδόματος θανάτου από 15 σε 10 μερίσματα.
 
Αξίζει εκτιμώ το κόπο να περιγράψουμε τα βασικά σημεία του παραπάνω πρακτικού και να σχολιάσουμε  κάποια  στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης που βγάζουν, όπως λένε, μάτι. Σπεύδω όμως από την αρχή να επισημάνω τη μεθόδευση της όλης υπόθεσης όπου από την πλήρη αναστολή χορήγησης του μερίσματος για το 2011 που εισηγήθηκε η Δντρια των οικονομικών υπηρεσιών του ΜΤΣ κα Παπανικολάου ,περάσαμε στο μεταξύ 35 και 25% μείωση που προτάθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ για να καταλήξουμε στο 25% που πρότεινε ο πρόεδρος του ΜΤΣ κ. Σωτηρόπουλος.
 
Προτού όμως μπούμε στην ουσία του πρακτικού θα ήθελα με δυο λόγια να εξηγήσω, για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λειτουργεί το ΜΤΣ . Το ΜΤΣ λοιπόν λειτουργεί με βάση το λεγόμενο τυπικό διανεμητικό σύστημα που σημαίνει ότι από τα έσοδα που συγκεντρώνονται από τις διάφορες πηγές αφαιρούνται τα έξοδα (ασφαλιστικές παροχές, λειτουργικά έξοδα κ.λ.π) και το ποσό που μένει μοιράζεται ως μέρισμα στους μερισματούχους. Το ΜΤΣ συνεπώς δεν είναι ένα επικουρικό ταμείο όπου καταβάλλουν ισομερώς ο εργαζόμενος ο εργοδότης και το κράτος αλλά τα έσοδά του προέρχονται κυρίως από τις κρατήσεις που γίνονται  στα ε.ε  μόνιμα στελέχη του στρατού ξηράς και του 68% των υπηρετούντων στην ΕΛΑΣ καθώς  και  από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Ο συνολικός αριθμός των μετόχων (ε.ε στελέχη ,αυτοί δηλ. που πληρώνουν) ανέρχεται περίπου σε 90.000  (53.000 στρατός ξηράς, 37.000 ΕΛΑΣ) ενώ των μερισματούχων (ε.α στελέχη και οικογένειες εκλιπόντων, αυτοί δηλ. που παίρνουν μέρισμα) ανέρχεται σε 60.000 (22.000 στρατός ξηράς,38.000 ΕΛΑΣ ).
 
Για να δούμε λοιπόν τώρα τι λέει το περιβόητο πρακτικό. Στην εισήγηση λοιπόν της δνσης οικονομικών υπηρεσιών  αναφέρεται ότι τα συνολικά έσοδα του ταμείου για το έτος 2010 εκτιμώνται να ανέλθουν στις 54.320.000 ευρώ ενώ τα έξοδα για το ίδιο έτος προβλέπεται να ανέλθουν στα 41.520.000 ευρώ. Άρα εκείνο που περισσεύει ,σύμφωνα με την έκθεση, για να μοιραστεί είναι το ποσό των 12.800.000 για το οποίο τέλος γίνεται εισήγηση να δοθεί για την εξόφληση μέρους του τεράστιου ελλείμματος του ταμείου που σύμφωνα με το πρακτικό ανέρχεται στα 357.954.269 ευρώ.
 
Με βάση λοιπόν τους αριθμούς που παρατίθενται στο πρακτικό δεν περισσεύει όπως λένε σάλιο για να μοιραστεί στους δικαιούχους το 2011. Είναι όμως έτσι; Είναι δυνατόν τα συνολικά έσοδα του ταμείου να ανέρχονται μόνο σε 54.000.000 ευρώ; Για να το ξαναδούμε πιο προσεκτικά. Διαβάζουμε λοιπόν στη παράγραφο « έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές» ότι το έσοδο που προβλέπεται να προέλθει από τις κρατήσεις του 4% των κρατήσεων εκ της μισθοδοσίας του Στρατού (αντιγράφω ως έχει) και της χωροφυλακής, κρατήσεις για προικοδότηση και για αναγνώριση γάμου ,θα ανέλθει κατά προσέγγιση για το έτος 2010 σε 10.000.000 ευρώ. Δηλαδή από το 4% των κρατήσεων στους μισθούς των 90.000 μετόχων ,χώρια τις άλλες κρατήσεις , μαζεύουμε μόνο 10.000.000; Μα αν βάλουμε ένα μέσον όρο μισθού 1200 ευρώ τότε με το 4% έχουμε 50 ευρώ το μήνα για τον καθένα που σημαίνει 600 ευρώ το χρόνο .Άρα οι 90.000 με το 600 μας κάνουν 54.000.000. Αν λοιπόν σε αυτά προσθέσουμε και τα έσοδα από τις υπόλοιπες κρατήσεις τότε πρέπει να φτάνουμε σίγουρα τα 70-80.000.000 ευρώ. Τι συμβαίνει λοιπόν; Το αναγραφόμενο ποσό είναι λάθος; Γράφτηκε εκ παραδρομής; Γράφτηκε σκόπιμα; Και τότε εάν αυτό το ποσό  είναι αναληθές γιατί να πιστέψουμε την αλήθεια των υπολοίπων; Χρειαζόμαστε λοιπόν να μας δοθούν εξηγήσεις.
 
Για να δούμε όμως τι γίνεται και με τα έξοδα. Στη παρ.(2) των εξόδων διαβάζουμε: «Διοικητικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού, συντάξεις, αμοιβές νομικών):Το ύψος του εξόδου αυτού προβλέπεται να ανέλθει  κατά προσέγγιση το έτος 2010 σε 7.390.000 ευρώ». Εδώ λοιπόν εύλογα γεννάται το ερώτημα: Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι ,πόσοι οι συνταξιούχοι και πόσοι οι νομικοί που πληρώνονται από το ΜΤΣ; Εάν υπολογίσουμε π.χ ένα λογικό μέσο όρο μισθού-σύνταξης γύρω στα 1.300 ευρώ τότε μας προκύπτει ένας αριθμός 6.000 ατόμων που μισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται από το ΜΤΣ. Εάν λοιπόν τώρα υποθέσουμε ότι τα τελευταία 40 χρόνια βγαίνουν στη σύνταξη ετησίως 20 άτομα και ότι όλοι αυτοί είναι εν ζωή, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται στα 800 άτομα. Άρα το προσωπικό που απασχολείται σήμερα στο ΜΤΣ μαζί με τους νομικούς ανέρχεται σε 5.200 άτομα! Επειδή λοιπόν αυτό είναι προφανώς αδύνατον τότε εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Τι συμβαίνει; Μήπως το αναγραφόμενο ποσό εξόδων δεν είναι το σωστό; Φαίνεται όμως κομμάτι δύσκολο να γίνονται τέτοια λάθη. Τότε και με δεδομένο ότι το προσωπικό που μισθοδοτείται σήμερα από το ΜΤΣ είναι ελάχιστο μήπως δίνονται στον καθένα διπλάσιες και τριπλάσιες αποδοχές από εκείνες του Αρχηγού του ΓΕΣ; Μήπως πάλι έχουμε ανοίξει καμία μαύρη τρύπα που την δικαιολογούμε ως αμοιβές νομικών; Τι είναι αυτοί οι νομικοί; Μήπως τέλος έχει στηθεί κανένα πανηγυράκι αποδοχών εκεί μέσα και όλοι βολεύονται και τα σπάνε σε βάρος των κορόιδων που τους καλούν μάλιστα να πληρώσουν και τα σπασμένα; Για να μας λυθούν οι απορίες ίσως ήταν απαραίτητο να δοθεί αριθμητικά μία κατάσταση υπαλλήλων και αποδοχών.(Δημοσιεύτηκε από την ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ ότι για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού τα αντίστοιχα έσοδα από τις κρατήσεις του 4% στη μισθοδοσία των ε.ε στελεχών του ναυτικού, που αριθμητικά δεν ξεπερνά το 1/10 των αντιστοίχων του στρατού ,ανέρχονται σε 35.000.000 ευρώ ενώ τα έξοδα για μισθοδοσία και συντάξεις των υπαλλήλων του ταμείου ανέρχονται σε 440.000 ευρώ.) Τι συμβαίνει λοιπόν με το ΜΤΣ; Υπάρχει απάντηση;
 
Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα με το σχολιασμό των τοποθετήσεων των μελών του ΔΣ οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

                                
Σημειώσεις
(1).Το συγκεκριμένο πρακτικό έφερε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων. Ολόκληρο το πρακτικό μπορείτε να το βρείτε είτε στην ιστοσελίδα της ΑΝ.Ε.Α.ΕΔ στη διεύθυνση: www.aneaed.gr είτε στην ιστοσελίδα της Α.Κί.Σ στη διεύθυνση: www.akis2010.net

2 σχόλια:

  1. Κύριε Καστραντά, απλή (κοινή) λογική επιβάλλει την άμεση αναζήτηση (με οποιονδήποτε τρόπο) των αναλυτικών στοιχείων εσόδων - εξόδων του ΜΤΣ και του ΝΙΜΤΣ (προσθέτω εγώ). Καιρός είναι να καταλάβουν μερικοί ότι δεν κοιμόμαστε και ότι πρέπει να προσέχουν.
    Με εκτίμηση
    Αποστόλης Παπαπαρίσης

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αξίζει να τονισθεί, πως όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., όπου υπάρχει επίσης τεκμηριωμένο σχόλιο, το υπόψη Πρακτικό το πήρε με εισαγγελική παραγγελία, διότι το ΜΤΣ αρνείτο να το δώσει σε επίσημο φορέα εκπροσώπησης εχόντων έννομο συμφέρον!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή