ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


              Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή  03 Φεβρουαρίου 2012  συνήλθε στα γραφεία επί της οδού Μελισσών 10 , Κηφισιά μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου Χρηστίδη  Χρήστου ,  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές της Ανεξάρτητης Κίνησης Στρατιωτικών ( Α.Κί.Σ.) , με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».


 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει πλέον την ακόλουθη σύνθεση :


  1. Πρόεδρος                              :   Ανχης (ε.α)  Χρηστίδης Χρήστος
  2. Αντιπρόεδρος   Α΄                :  Υπτγος (ε.α) Ροζής Βασίλης
  3. Αντιπρόεδρος  Β΄                :  Τχης  (ε.α)  Φιτσάλης  Κώνσταντίνος
  4. Γενικός Γραμματέας           :  Αντγος (ε.α) Καστραντάς Στέλιος
  5. Ταμίας                                  :  Ταξχος (ε.α) Γρίσπος Θεμιστοκλής
  6. Μέλος – Σύμβουλος           :  Ανχης (ε.α) Κράγκαρης Παντελής   (α)
  7. Μέλος – Σύμβουλος           :  Σχης (ε.α)  Φαραντάτος Αναστάσιος  (β)
  8. Μέλος– Σύμβουλος            :  Τχης (ε.α) Καλτσίδου Κυριακή     (γ)    
  9. Μέλος Σύμβουλος              :  Υπτγος (ε.α) Μπλάνος Ανδρέας  (δ)     

  Αναπληρωματικά μέλη        :   Λυριωτάκης  Παναγιώτης
                                                      :   Φέγγος  Αναστάσιος
                                                      :   Αναγνώστου   Κωνσταντίνος

 (α) Σύνδεσμος με εκπροσώπους ή παραρτήματα της Κίνησης στην ηπειρωτική και  νησιωτική Ελλάδα, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής.
(β) Υπεύθυνος τομέα πληροφορικής, ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ενημέρωσης.  
(γ) Υπεύθυνη εθιμοτυπίας και μέριμνας οικογενειών εκλιπόντων συναδέλφων.
(δ) Εκπρόσωπος τύπου.     
 
                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Κί.Σ.

                  Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας

Ανχης (ε.α)  Χρηστίδης Χρήστος        Αντγος (ε.α) Καστραντάς Στέλιος