Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010

Ανακοίνωση - Ψήφισμα της πλειοψηφίας των ε.α στελεχών του Σ.Ξ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΨΗΦΙΣΜΑ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ: κ.κ. Πρωθυπουργό, ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ,  Α/ΓΕΣ, 
            ΒΥ/ΓΕΣ.Κόμματα Βουλής, ΜΤΣ
ΚΟΙΝ: ΕΑΑΣ,  
            Ομοσπονδίες-Συνδέσμους, Λέσχες 
            Λέσχες Αποστράτων Σ.Ξ

            Μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξης 1978,   συνήλθαν την 10 Νοε. 2010  η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνδέσμων Αποστράτων Αξιωματικών ΣΣΕ,  η Λέσχη Αεροπορίας Στρατού, οι  Σύνδεσμοι Αποστράτων Αξιωματικών  ΙΠ-ΤΘ,  ΠΒ,  ΜΧ, ΑΣ,  οι Σύνδεσμοι Αξιωματικών  Τάξεων Σ.Σ.Ε.   1952,  1957,  1959,  1960,  1961,  1963,  1965,  1966, 1968, 1969,  1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976,  1978, 1980, 1981, 1982,  που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των ε.α. στελεχών του Σ.Ξ.,  με σκοπό την εξέταση της κατάστασης του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)  και την υποβολή προτάσεων για την εξυγίανση και βιωσιμότητά του.  Οι αιρετοί πρόεδροι ή εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων, μετά από διεξοδική συζήτηση, συμφώνησαν και εκδίδουν την ακόλουθη ανακοίνωση:    

           
            « Η κατάσταση του Μ.Τ.Σ. είναι γνωστή καθώς επίσης είναι γνωστές και οι προτάσεις-απόψεις των Προέδρων του Μ.Τ.Σ. και της ΕΑΑΣ, που πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα χωρίς ευρύτητα, ρεαλισμό και κυρίως σε βάρος των συμφερόντων των μελών (μετόχων και μερισματούχων).
           
            Θεωρούμε ότι για το Μ.Τ.Σ. υπάρχει λύση αρκεί αυτή να στηριχτεί σε βασικές αρχές και προϋποθέσεις όπως δικαιοσύνη, ανταποδοτικότητα,  λογική, διαφάνεια, στο πλαίσιο ίσης μεταχείρισης και φυσικά μακριά από συντεχνιακές και άλλες πολιτικές-κομματικές εξαρτήσεις και σκοπιμότητες.
           
            Το πρόβλημα  εντοπίστηκε    πριν από μια 20ετία περίπου και γι’ αυτό ψηφίστηκε ο Ν.1911/1990.   Στη συνέχεια όμως:
               -Οι λανθασμένες επιλογές και αποφάσεις μερικών εκ των κατά καιρούς διορισμένων Δ.Σ.,  αλλά κυρίως των  πολιτικών προϊσταμένων του Μ.Τ.Σ.
              -Η αποφυγή   έκδοσης των  προβλεπόμενων  από τους Ν.1911/1990 και Ν. 1975/1991 σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων  (που αποτελεί παράλειψη νομοθέτησης)  
              ελλειμματική σχέση μετόχων προς μερισματούχους της ΕΛΑΣ  που αποτελεί το πρωταρχικό και κύριο πρόβλημα και δημιουργεί σοβαρό ετήσιο έλλειμμα της τάξης των 50 εκατ. ευρώ και κατ’ επέκταση την ανάγκη συνεχούς δανεισμού του Ταμείου.
               άδικη κατανομή  στα ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ των κοινωνικών πόρων του ΥΠΕΘΑ (όπως ίσχυε στο παρελθόν).
              -Η άρνηση της Πολιτείας να χαρακτηρίσει το ΜΤΣ ως επικουρικό, με την έννοια της συμμετοχής του Κράτους ως εργοδότη, παρά τις θετικές,  επί του θέματος  αποφάσεις του ΣτΕ.
              -Η χαμηλότατη συμμετοχή της ΕΛΑΣ σε  κοινωνικούς  πόρους,

οδήγησαν το ΜΤΣ στη σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση,  αλλά ακόμη αναστρέψιμη. Μία κατάσταση για την οποία προφανώς ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ούτε οι εν ενεργεία  συνάδελφοι (μέτοχοι)  ούτε οι εν αποστρατεία  (μερισματούχοι), είτε του ΣΞ είναι , είτε της ΕΛΑΣ,  οι οποίοι επί 35 έτη κατέβαλαν ή συνεχίζουν να καταβάλουν αδιαλείπτως την εισφορά τους. Επομένως η λύση θα πρέπει να δοθεί μέσα από δοκιμασμένες επιλογές, που δεν θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους ε.ε. και ε.α., συναδέλφους, στους οποίους ήδη έχει συρρικνωθεί το ετήσιο εισόδημα έως και 30% .
           
            Διαφωνούμε κάθετα με τις απόψεις του σημερινού Προέδρου του Μ.Τ.Σ.   περί αύξησης των εισφορών των εν ενεργεία συναδέλφων, περικοπής του μερίσματος κατά 25% (και κατά συνέπεια και του ΒΕΑ), την κατάργηση του επιδόματος θανάτου, τη θέσπιση  ηλικιακού ορίου για την έναρξη της καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους κλπ, μέτρα που καταδεικνύουν  απάνθρωπο και αντικοινωνικό χαρακτήρα, που έρχεται σε αντίθεση με την  αποστολή και το κοινωνικό έργο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 
           
            Καλούμε τον  Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. (που διατέλεσε και Γεν. Διευθυντής την περίοδο 2002-2004) να  δηλώσει δημόσια, αν οι προτάσεις που δημοσιοποίησε είναι αποφάσεις – προτάσεις του Δ.Σ. ή προσωπικές του και να συναισθανθεί το βάρος των ευθυνών που έχει απέναντι στους χιλιάδες  ε.ε. και ε.α. συναδέλφους, που βλέπουν τις κάθε είδους κρατήσεις τους όλα αυτά τα χρόνια, να σκορπίζονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
           
            Κατόπιν αυτών προτείνουμε:
            1. Την  εφαρμογή του Ν.  1911/1990,   άρθρο 27  και την έκδοση του υπολειπόμενου Προεδρικού Διατάγματος, περί διαχωρισμού του Μ.Τ.Σ. σε δύο ταμεία, ένα υπό το ΥΠΕΘΑ και το δεύτερο υπό το σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Υ.ΠΡ.ΠΟ.).  Εναλλακτικά να δημιουργηθούν άμεσα στο ΜΤΣ τελείως ξεχωριστοί λογαριασμοί, προκειμένου το μέρισμα  να κατανέμεται  στους μερισματούχους αναλογικά κατά κατηγορία – φορέα (Σ.Ξ. – ΕΛ.ΑΣ.) με βάση τα έσοδα και τις εισφορές του κάθε φορέα αντίστοιχα (αρχή της ανταποδοτικότητας) ή κάλυψη του παραγομένου ετήσιου ελλείμματος από το Υ.ΠΡ.ΠΟ.    
2.  Τη νομοθετική ρύθμιση στο πνεύμα του καταργηθέντος ΑΝ 2141/1939, ώστε οι κρατήσεις των κοινωνικών πόρων των ΕΔ  να συγκεντρώνονται πλέον σε κεντρική οικονομική υπηρεσία του  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο στη συνέχεια να τις διανέμει στα τρία αμιγή Μετοχικά Ταμεία (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπορίας), ανάλογα με τον αριθμό των μετοχομερισματούχων τους. Στη συνέχεια και μετά την εξυγίανση του Μ.Τ.Σ., να εξετασθεί η ενοποίηση και των τριών ταμείων με τους όρους που έχουν συμφωνήσει οι τρείς Ενώσεις (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), όπως αυτοί φαίνονται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΑ.  Οι κοινωνικοί πόροι,  κατ’ εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας,  δεν επιβαρύνουν  τον κρατικό προϋπολογισμό.
            3. Την ένταξη του Ταμείου ( ή και των τριών εφόσον ενοποιηθούν) στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, με συμμετοχή της Πολιτείας ως εργοδότη, αντίστοιχη με αυτή των λοιπών εργαζομένων ή προσπάθεια εξεύρεσης νέων πόρων, καθόσον οι κοινωνικοί πόροι μειώνονται δραματικά.
            4. Την αξιοποίηση (ή ανταποδοτικότητα) σε παραχωρήσεις  ακινήτων  περιουσίας ΤΕΘΑ ή ενοικίαση αυτών(π.χ. ανάπτυξη υποδομών πράσινης ενέργειας σε στρατόπεδα από ιδιώτες, τέλη στάθμευσης ή χρήσης Α/Δ του Σ.Ξ. από ιδιώτες ή την ΥΠΑ κλπ)
            5. Την αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμό της λειτουργίας  του Μ.Τ.Σ. και του Δ.Σ. με τη συμμετοχή και αιρετών εκπροσώπων των συνδέσμων των μερισματούχων.
            6. Για την εξυγίανση
                        α. Εφόσον υλοποιηθεί η παραπάνω προτεινόμενη ρύθμιση ενοποίησης των κοινωνικών πόρων, το 50% του ποσού που θ’ αντιστοιχεί στο Σ.Ξ. για μία εξαετία, να διατίθεται για την αποπληρωμή μέρους του χρέους ( εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ κατ’ έτος) δηλαδή 150 εκ. ευρώ.
                        β. Το 50%  από τις κατ’ έτος εισφορές των ε.α. στελεχών του Σ.Ξ. υπέρ Ε.Α.Σ. ( εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ κατ’ έτος). Δηλαδή για μία 5ετία 110 εκ. ευρώ.
                        γ. Συμψηφισμός των οφειλών-υποχρεώσεων  του Κράτους προς το ΜΤΣ( εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ).  Εφάπαξ ρύθμιση 20 εκατ. ευρώ.
                        δ. Από υποχρεώσεις της εταιρείας PICAR ΑΕ ετών 2015 και 2016, σύνολο 36 εκατ. ευρώ.
                        ε. Διακανονισμό αποπληρωμής του υπολοίπου χρέους με το Υπουργείο Οικονομικών.
            7.  Τη συγκρότηση άμεσα επιτροπής, η οποία εντός μηνός να εξετάσει και να εισηγηθεί επί των παραπάνω προτάσεων,  συγκεκριμένα μέτρα  εξυγίανσης και λειτουργίας  του ΜΤΣ,  στην οποία να συμμετέχουν ισομερώς εκπρόσωποι:
                -Των ε.ε. στρατιωτικών που θα ορισθούν από το ΓΕΣ (πλην των μελών του ΔΣ του ΜΤΣ),  ως μέτοχοι.
               -Των συνδικαλιστικών φορέων της ΕΛΑΣ, ως μέτοχοι
               -Των Συνδέσμων αποστράτων του ΣΞ, ως μερισματούχοι
               -Των Συνδέσμων αποστράτων της  ΕΛΑΣ, ως μερισματούχοι
               -Της  ΕΑΑΣ  (εκπροσωπεί πλην του ΣΞ και τη Χωροφυλακή).
               -Του ΜΤΣ
           
            Kαλείται o Αρχηγός του ΓΕΣ να στηρίξει τις παραπάνω προτάσεις και να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, δεδομένης μάλιστα της συμμετοχής του ΓΕΣ  στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ.


                Θεωρούμε  αναφαίρετο δικαίωμά μας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μ.Τ.Σ. προς τους μερισματούχους του Σ.Ξ. (μερίσματα, Β.Ε.Α., κλπ), χωρίς περικοπές ή επιπλέον κρατήσεις στους ε.ε. συναδέλφους μας, αλλά κυρίως με σεβασμό και αναγνώριση του έργου και της αποστολής των  στελεχών. 
  Είναι αδιανόητο το τεράστιο συσσωρευμένο και αλόγιστο χρέος, που προήλθε από τα λάθη και τις επιλογές της Πολιτείας, να το πληρώσουν αυτοί που  ήταν πάντοτε συνεπείς στην εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.

ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ,      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ!!!

Καλούμε τον Υπουργό  Εθνικής Άμυνας, εμπιστευόμενοι το ενδιαφέρον του για το προσωπικό,   στην υλοποίηση της  δέσμευσής του σε συνέντευξη από τον Ιανουάριο του 2010, για μία δίκαιη λύση,  που να δικαιώνει επιτέλους τα στελέχη του Στρατού και θ’ αναγνωρίζει το έργο τους .»                                       
                                              Οι Πρόεδροι/εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου