Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ (ΦΑΣΗ ΙΙ) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ

     Την πρώτη εβδομάδα του 2011, στον απόηχο της Βερυκιάδας και της Παγκαλιάδας, ( ΦΑΣΗ Ι ) είχαμε στείλει ηλεκτρονικά τις απόψεις μας στους Συναδέλφους, οργανώσεις κλπ φορείς, αλλά και τις προτάσεις μας για την με πρωτοβουλία της Ε.Α.Α.Σ κοινή αντιμετώπιση της εμφανούς πλέον άμεσης και αήθους επίθεσης στα συνδικαλιστικά μας συμφέροντα, με τη μεθοδολογία του βομβαρδισμού της κοινή γνώμης με δήθεν «αναγκαστικά» μέτρα που ήδη όμως είχαν προαποφασισθεί και γινόταν εν αγνοία των μερισματούχων οι οποίοι όμως υποτίθεται ότι είχαν ένα Δ.Σ / Μ.Τ.Σ και ένα Πρόεδρο αυτού που - Μέλος του Δ.Σ του Μ.Τ.Σ ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ -, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του, τους αντιπροσωπεύει για την προστασία και των οικονομικών τους συμφερόντων.
    Η Παγκάλια «ανακάλυψη» περί μη παραγωγικών και η Βερύκια πρόβλεψη, προαναγγελλόμενη τότε, για μείωση των μερισμάτων των συνταξιούχων και αύξηση των κρατήσεων στους ε.ε. επαληθεύθηκε,  όπως επίσης επαληθεύθηκε η πρόβλεψή μας ότι θα επίκειντο νέα μέτρα κατά των συμφερόντων μας. Ήδη κυκλοφορεί η φήμη περί μετατροπής του νομικού καθεστώτος της Ε.Α.Α.Σ από Ν.Π.Δ.Δ σε Ν.Π.Ι.Δ και με τις ως εκ τούτου προφανείς αποδυναμώσεις στις στοιχειώδεις άμυνές μας για προφύλαξη των ήδη δικαίων, νομίμων και ηθικών δικαιωμάτων μας.
    Διαβλέψαμε από τότε τουλάχιστον που ενασχοληθήκαμε ενεργά με τα κοινά μας συμφέροντα  ότι η συμπλεγματικότητα που διακατέχει το μείζον μέρος του πολιτικού μας κόσμου έναντι των στρατιωτικών, έφθασε πλέον σε φάση ολοκλήρωσης των σαρωτικών τους «δημοκρατικών» σχεδίων οι οποίοι «έκαναν τα πάντα για να απαξιώσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και να εξαρτήσουν τα Στελέχη από τις βρώμικες ποδιές τους» .
    Είναι κοινή πεποίθηση σε όλους μας ότι κατά καιρούς και στρατιωτικοί έχουν λάβει μέρος σε αποφάσεις για το Μ.Τ.Σ που, είτε εν γνώσει τους είτε εν αγνοία τους, έβλαψαν διαχρονικά τα οικονομικά συμφέροντα των μετόχων και φθάσαμε στη σημερινή κρίση (που δεν έχει καμία σχέση με αυτή του κράτους) για τους οποίους απαιτούμε πλέον να τους αποκαλύψουμε και να τους καταδικάσουμε  τουλάχιστον ηθικά.
    Η τακτική που φαίνεται να ακολουθείται από τα θεσμικά αντιπροσωπευτικά μας όργανα, όπως είναι η Ε.Α.Α.Σ δηλαδή η με την «ανοχή» της ή εάν θέλετε με τη «σιωπή» της, στις οποιεσδήποτε διαφαινόμενες προκλήσεις ζημίας στα συμφέροντά μας, βεβαίως και δεν είναι αποδοτική και αποτελεσματική. Ένας συνάδελφος έγραψε πολύ παραστατικά «έχουμε μια Ε.Α.Α.Σ που απαξιώθηκε από την ίδια την στάση και συμπεριφορά της και ακολούθησε η απαξίωση από τα Μέλη της που έβλεπαν την Ε.Α.Α.Σ να κοιμάται ύπνο βαθύ.»
    Η προετοιμασία για μελλοντικές ενέργειες έναντι παντός πιθανού και προβλεπτέου κινδύνου ήταν,  είναι και παραμένει η κύρια σκέψη των στρατιωτικών. Αυτή η αρχή όμως εγκαταλείφθηκε εδώ και καιρό από την Ε.Α.Α.Σ; Μήπως όμως έχει κάνει ενέργειες που εμείς οι απλοί συνταξιούχοι δεν ξέρουμε ή δεν βλέπουμε; Και εάν ναι γιατί δεν ξέρουμε; Όμως ένα είναι το βέβαιο, ότι τα συμφέροντά μας βλάπτονται και ελπίζουμε όχι συνειδητά και συνοδοιπορικά από τους εκλεγμένους μας αντιπροσώπους, γιατί τότε θα αποτελούσε αιτία για αυτεπάγγελτη παρέμβαση από οποιονδήποτε (και όχι μόνο) υπερασπίζεται τα νόμιμα συμφέροντα των Ν.Π.Δ.Δ.
    Ένα άλλο νέο φαινόμενο που παρουσιάστηκε κατά πρόσφατες ομιλίες - απόψεις Προέδρων Δ.Σ (Ε.Α.Α.Σ και Μ.Τ.Σ) είναι ότι με ιδιαίτερη έμφαση ομιλούσαν περί «προσωπικών» παρεμβάσεων και «προσωπικών» καταθέσεων απόψεων σε συσκέψεις με διαφόρους φορείς κλπ. χωρίς την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση τους από το αντίστοιχο Δ.Σ αυτών, λες και με την εκλογή τους, τους χορηγήθηκε και λευκή επιταγή χειρισμού των συμφερόντων μας. Όχι κύριοι, υπεύθυνο κατά τη γνώμη μας είναι συλλογικά το Δ.Σ για όλες τις ενέργειες ή παραλείψεις της Ε.Α.Α.Σ και ιδιαίτερα ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος αυτού.
    Έχοντας υπόψη ότι «αρχή μας πρέπει να είναι ότι καμία ενέργεια δεν μπορεί να φαλκιδεύει τις νόμιμες αλλά και τις ηθικές διεκδικήσεις όχι μόνο  των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ, αλλά και όλων των αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ» , προτείνουμε για μία ακόμη φορά την άμεση σύγκλιση του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ (που συνεχίζει «εσκεμμένα» να κωφεύει) με τη διευρυμένη συμμετοχή των ήδη δηλωσάντων υποψηφίων προέδρων, προέδρων συνδέσμων και άλλων αντιπροσωπευτικών μας φορέων, με σκοπό να μεθοδεύσουμε με πάγιο τρόπο και να εγκαταστήσουμε στην Ε.Α.Α.Σ ένα διαρκές συμβούλιο άμεσης αντιμετωπίσεως τέτοιων φαινομένων κρίσεων - που εκτιμούμε ότι διαρκώς θα αυξάνονται -, δια της άμεσης αντιπροσώπευσης και παρουσίας μας στα ΜΜΕ, μέχρι επιλύσεως της επιβιωσιμότητας του Μ.Τ.Σ και την ακόμη, εάν παραστεί ανάγκη, δυναμική μας παρουσία όπου και όταν  θα κριθεί σκόπιμο. Αυτά όχι για προεκλογικούς λόγους αλλά για διαχρονική χρήση και υποχρέωση τήρησης από όποιον εκλεγεί. Επίσης τίθεται σε διαβούλευση το γεγονός ότι σε αδυναμία ανάκαμψης των συμφερόντων μας εάν θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα και επιβιωσιμότητα δημιουργίας πολιτικού φορέα ο οποίος θα μπορεί να πολεμά τον «εχθρό» με τα ίδια του τα όπλα στο δικό του έδαφος αντί να «γλύφουμε» στις ποδιές του.

Ευστάθιος Λέκκας
Αντιστράτηγος ε.α.
Υποψήφιος Αντι-Πρόεδρος και Μέλος ΔΣ της ΕΑΑΣ

1 σχόλιο:

  1. Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις- προτάσεις του Στρατηγού.Τελικά μήπως πρέπει ενωμένοι να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας;

    ΑπάντησηΔιαγραφή