Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Η Αλήθεια για το Μέρισμα ΜΤΣ έτους 2012


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Μελισσών 10, ΤΚ 14564 , Κηφισιά , Αττική. Τηλ&Φαξ:211-7000036
Ε-mail: : 2010akis@gmail.com  και info@akis2010.net
                                                                   
                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό Θανάτου Μερίσματος ΜΤΣ με Υπογραφή  Προέδρου ΕΑΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών συνεπής στις  υποσχέσεις της και τις καταστατικές της δεσμεύσεις για μαχητική διεκδίκηση και υπεράσπιση των συμφερόντων όλων των αποστράτων ,και όχι μόνον, στελεχών του Στρατού Ξηράς και των οικογενειών τους και ύστερα από την τελευταία ανακοίνωση του ΜΤΣ για μετατόπιση χορήγησης του μερίσματος Α! τριμήνου 2012 για τις 5 Απριλίου σε συνδυασμό με έγκυρες πληροφορίες για επεξεργαζόμενες προτάσεις δραστικής περικοπής έως ολικής αναστολής του μερίσματος έτους 2012 με την υπογραφή μάλιστα και του Προέδρου της ΕΑΑΣ Αντγου κ.Μαυροδόπουλου, τη στάση του οποίου κατήγγειλε δημόσια με την από 9 Δεκ εκδοθείσα ανακοίνωσή της, ζήτησε και παρενέβη με σχετικό υπόμνημά της  στη συνεδρίαση  του ΔΣ του ΜΤΣ της 15ης Δεκ 2011 ενώ παράλληλα κινήθηκε για την απόκτηση του σχετικού πρακτικού με το οποίο συζητήθηκαν πολλά και αποφασίστηκε τελικά η χρονική μετατόπιση καταβολής  του μερίσματος.
 
Η παρέμβασή μας ,κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και αποδοχής των υπολοίπων μελών του ΔΣ  , έγινε δεκτή «υπό τύπον ακροάσεως»  χωρίς να επιτραπεί διάλογος. Με αυτά τα δεδομένα αναγνώσαμε  ενώπιον των παρισταμένων  το πλήρες κείμενο του υπομνήματός μας (δείτε εδώ) και τοποθετηθήκαμε για την «κρυπτολαγνεία» που διέπει από πολλών ετών τόσο τις συνεδριάσεις του ΔΣ όσο και τις αποφάσεις που παίρνονται καθώς και τις εισηγήσεις που τελικά γίνονται προς τον εκάστοτε ΥΕΘΑ. Τέλος, ζητήσαμε όπως όλες οι αποφάσεις του ΔΣ που συνδέονται με οικονομικά θέματα  δημοσιεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και καταδείξαμε με πλήρη σαφήνεια ότι για όσο χρονικό διάστημα οι λειτουργίες του Ταμείου σε όλα τα επίπεδα καλύπτονται από πέπλο μυστηρίου, τόσο  η δυσπιστία των συναδέλφων θα μεγαλώνει και κανένας πλέον δεν θα εμπιστεύεται τους  χειρισμούς του ΔΣ.
Γενικά όπως προκύπτει από το πρακτικό (δείτε εδώ) ,το οποίο δημοσιεύουμε αυτούσιο , κατά τη συζήτηση για το μέρισμα έτους 2012 έγιναν οι παρακάτω συνδυασμένες ή εναλλακτικές προτάσεις:

          1.  Από Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Γεν. Διευθυντή ΜΤΣ (σελ 5-08)

  α.  Να ανασταλεί η χορήγηση του μερίσματος για το έτος 2012.

  β.  Τα καθαρά έσοδα του ταμείου έτους 2012 (2.154.000 ευρώ) να μοιραστούν σε ΒΟΕΑ

  γ.  Να καταβληθεί το μέρισμα έτους 2012 μειωμένο κατά 48%

          2.  Από Γεν. Διευθυντή ΜΤΣ Ταξχο κ. Τσελεκίδη Νικόλαο  (σελ 5-09 έως 5-18)
          Αναφέρθηκαν πολλά σενάρια και προϋποθέσεις που κατέληξαν κυρίως στα παρακάτω:
              α.  Μετάθεση πληρωμής του μερίσματος Α! τριμήνου για τον Απρ.2012.

              β.  Επανεξέταση του όλου θέματος μετά τη λήψη των οριστικών αποφάσεων από το υπουργείο οικονομικών επί κατατεθέντων νομοσχεδίων για αποδέσμευση κυρίως των κρατήσεων έτους 2011 ύψους 86.400.000 ευρώ και διακανονισμό διευθέτησης  του υπολειπομένου χρέους ύψους 225.000.000 ευρώ σε βάθος 20ετίας .
          3.  Από Πρόεδρο ΜΤΣ Υπτγο(ε.α)κ. Σωτηρόπουλο Χαράλαμπο (σελ5-18)
              α.  Μετάθεση πληρωμής μερίσματος Α! τριμήνου

              β.  Χορήγηση ελάχιστου συμβολικού μερίσματος για το έτος 2012
         
               γ.  Επανεξέταση, ως εναλλακτικής πρότασης, εντός του Α! τριμήνου 2012 του οριστικού προσδιορισμού του μερίσματος εν αναμονή της προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενίσχυση των εσόδων του ταμείου.
          4.  Από Πρόεδρο ΕΑΑΣ Αντγο(ε.α) κ. Μαυροδόπουλο Παντελή, Αντγο ΕΛ.ΛΑΣ (ε.α) κ. Αδαμόπουλο Αλέξιο και Αναθεωρητή Γ! κ. Δάφνη Κων-νο . (σελ 5-19)
              α.  Μετάθεση καταβολής μερίσματος Α! τριμήνου

              β.  Περικοπή του ήδη καταβαλλομένου μερίσματος κατά 25%
          5.  Από εν ενεργεία μέλη ΔΣ (Αντγο Λυμπέρη Δημήτριο Υπτγο (ΜΧ) Δαγρέ Θεοδόσιο ,Ταξχο (ΟΙΚ) Πρασσάκη Ζαχαρία (σελ 5-19)
              α.  Μετάθεση καταβολής μερίσματος Α! τριμήνου
         
              β.  Συνέχιση καταβολής του μερίσματος στο ήδη καταβαλλόμενο κατά το 2011 ύψος χωρίς περαιτέρω περικοπή.
          Από την εμπεριστατωμένη μελέτη του παραπάνω πρακτικού ,αισθανόμαστε την υποχρέωση:
          1ον.    Να καταγγείλουμε ως απαράδεκτη, ανάλγητη και ανεπίτρεπτη για τα συμφέροντά μας την πρόταση του Προέδρου της ΕΑΑΣ ο οποίος, όπως προκύπτει από τα πρακτικά (σελ 5-19), όχι μόνο συμφώνησε για τη μετάθεση καταβολής του μερίσματος Α! τριμήνου 2012 για τις 5 Απριλίου, αλλά και πρότεινε την παραπέρα μείωσή του  κατά 25%.
          2ον.    Να επαινέσουμε και να χαιρετίσουμε την ομόφωνη, ξεκάθαρη και απόλυτα συναδελφική στάση και θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ/ΜΤΣ Αντγου κ. Λυμπέρη Δημήτριου (πρώην Β! Υπαρχηγού ΓΕΣ) και των εν ενεργεία μελών  Υποστρατήγου (ΜΧ) κ. Δαγρέ Θεοδόσιου και Ταξίαρχου(ΟΙΚ) κ. Πρασσάκη Ζαχαρία οι οποίοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε παραπέρα περικοπής δηλώνοντας ότι κατανοούν τον έντονο προβληματισμό των 63.000 μερισματούχων και των προβλημάτων που θα τους προκαλέσει μία περαιτέρω περικοπή του ήδη χαμηλού μερίσματος στο μικρό ,όπως είπαν, αναλογικά οικογενειακό τους εισόδημα (σελ 5-19).
          3ον.    Να προτρέψουμε τόσο το Γενικό Διευθυντή του ΜΤΣ Ταξχο κ. Τσελεκίδη Νικόλαο όσο και τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΜΤΣ Υπτγο (ε.α) κ. Σωτηρόπουλο Χαράλαμπο, αντί να εισηγούνται και να αποδέχονται μέτρα για δραστική περικοπή έως πλήρη αναστολή του μερίσματος, να αναλογισθούν τις ευθύνες τους και αφού καταγγείλουν προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υ.ΕΘ.Α τις αυθαίρετες πολιτικές παρεμβάσεις ,που όπως αναφέρει στα σχόλιά του ο Γεν. Διευθυντής του ταμείου (σελ 5-09) συνέτειναν στο να εξελιχθεί το ταμείο σε σχήμα τύπου πυραμίδας, να κινηθούν προς τη λογική της αύξησης των εσόδων με την έγκριση των υποβληθέντων θεσμικών μέτρων όπως αναφέρονται στη παρ.7 (σελ 5-05) του πρακτικού καθώς και των προτάσεων που τους υποβλήθηκαν με το σχετικό υπόμνημα της Κίνησής μας.
          4ον.    Να συστήσουμε τόσο στον κ. Α/ΓΕΣ όσο και στην πολιτική Ηγεσία του Υ.ΕΘ.Α όπως :
         
              α.  Απορρίψουν την εισήγηση για μετατόπιση καταβολής του  μικρού έστω αλλά πολύ σημαντικού για τις δύσκολες αυτές οικονομικές συνθήκες μερίσματος Α! τριμήνου 2012 για την 5ην Απριλίου  και εγκρίνουν τη συνέχιση καταβολής του όπως μέχρι τώρα.

               β.  Προβούν, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, στη λήψη άμεσων μέτρων για την ψήφιση τόσο των προταθέντων από το ΜΤΣ νομοσχεδίων όσο των προτάσεων του υπομνήματος της Α.Κί.Σ προκειμένου να δοθεί  οριστική λύση στο χρονίζον πρόβλημα του ΜΤΣ το οποίο εν πολλοίς δημιουργήθηκε από αυθαίρετες πολιτικές παρεμβάσεις των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών του Υ.ΕΘ.Α .
          Η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών καλεί για μία ακόμη φορά τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ όπως επανορθώσει το λάθος του, δώσει στη δημοσιότητα το πρακτικό της απόφασης του ΔΣ της ΕΑΑΣ που τον εξουσιοδοτούσε για τη θέση που πήρε και συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη των μελών της Ένωσης στο Πολεμικό Μουσείο για ενημέρωση και συντονισμό παραπέρα ενεργειών.


                                                                             Αθήνα  17 Δεκεμβρίου 2011

                     Ο Γεν. Γραμματέας                                                         Ο Πρόεδρος

                      Καστραντάς Στέλιος                                               Χρήστος Γ. Χρηστίδης
                            Αντγος ε.α                                                                   Ανχης ε.α

17 σχόλια:

 1. Συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας,τις προτάσεις σας καθώς και για την ανάρτηση του πλήρους πρακτικού.Θα περίμενε κανείς από τον πρόεδρο της ΕΑΑΣ να μην μας πουλάει από τη μια και να μας αδειάζει από την άλλη.Αλήθεια θυμάται τι μας έλεγε προεκλογικά όταν κατηγορούσε τον Κοράκη ότι δεν στήριξε τα συμφέροντά μας;Επί της ουσίας θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε για να δοθεί πολιτική λύση.Ο νέος Αρχηγός ΓΕΣ να αναλάβει πρωτοβουλίες αν θέλει να συνδέσει το όνομά του με πράξεις προσφοράς και να μπορεί να βλέπει όταν αποστρατευθεί τους συναδέλφους του στα μάτια και να μην κρύβετε όπως όλοι οι προηγούμενοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ωραία την αλήθεια την μάθαμε αν και την φανταζόμασταν...
  Τώρα τι κάνουμε είναι το ζητούμενο.Περιμένω ενέργειες από τις ενώσεις μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΑΚΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΩ. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ. ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΡΟΤΡΟΠΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΟΥΝ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καντερές Δημήτριος18 Δεκεμβρίου 2011 - 8:50 π.μ.

  Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
  Πολλά συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον και τη δράση σας προς ανάδειξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των στρατιωτικών.
  Δυστυχώς στη χώρα μας δεν αρκεί να έχεις δίκαιο για να το βρεις, αλλά πρέπει να αγωνιστείς και μάλιστα σκληρά. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας συντονισμένα, οργανωμένα και δυναμικά.
  Από ότι είναι γνωστό το ΜΤΣ βυθίστηκε στα χρέη λόγω άνομων παρεμβάσεων, ολιγωριών, πραραλείψεων και ακόμη ληστρικών ενεργειών υπεύθυνων και αρμόδιων.
  Όλα αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε και να αξιώσουμε την αποκατάσταση των αδικιών και την τιμωρία των δραστών. Η παροχή όσων στοιχείων υπάρχουν στην Ανεξάρτητη Αρχή που όπως ανακοινώθηκε θα ελέγξει τα πεπραγμένα του ΜΤΣ μπορεί να αποτελέσει μια καλή αρχή.
  Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε συνδρομή._

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. O''Ταβερνιαρης'' που διοικει την ΕΑΑΣ ηταν απο παλια εγκαθετο κομματικο οργανο. Συνεργατης του Ακη στα εξοπλιστικα(Ρωσσια) ηταν , γιατι μας φαινετε παραξενη η θεση του?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μπορμπόκης Ιωάννης18 Δεκεμβρίου 2011 - 10:53 π.μ.

  Θερμά συγχαρητήρια!! Είστε αρωγοί σε κάτι που θα έπρεπε από καιρό να είμαστε όλοι .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΠΙΚΡΙΑ ΜΑΣ. ΜΗΝ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΑΑΣ. ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΕΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΕΡΤΙΜΙΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΑΥΤΟ; ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. evA ESODO gia to MTS mporei va proelthei apo tiv diathesh tov keramoskepov tov stratpopedov stiv DEH gia egkatastasi fotoboltaikov . ta esoda apo ta evoikia tha pigevouv movo sto MTS mpas kai avasavei

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο Κύριος Πρόεδρος της ΕΑΑΣ οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα αυτούς που εκπροσωπεί και όχι ενώ υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις, να σφυρίζει τεχνιέντως αδιάφορα. Τα ίδια έλεγε και έκανε και Ο Κοράκης αλλά την πλήρωσε τη νύφη. Είμαστε νέοι και η μνήμη μας δεν μας εγκατέλειψε ακόμη. Αυτό να πείτε στον Κύριο Μαυροδόπουλο, τον οποίο φυσικά θα κρίνει και η ιστορία. Ευθύνη δεν έχουν μόνο οι ε.ε Στρατηγοί αλλά και οι ε.α.

  Ακρίτας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Είναι ντροπή σας να ζητάτε να παίρνετε τόσα χρήματα την στιγμή κατά την οποίαν έχουν μειωθεί τόσο πολύ και οι συντάξεις και το μέρισμα των υπολοίπων Δ.Υ. ακόμη και αυτών της Ανωτάτης εκπαίδευσης όπως εσείς. Για πιο λόγο το κράτος να πληρώνει τόσο μεγάλες συντάξεις σε σας. Δεν φτάνει που σας πληρώνει τόσα χρήματα όταν είστε ε.ε. με τα ΄Φ.Π. και τόσα άλλα, θέλετε και όταν συνταξιοδοτείσθε να έχετε τόσο υψηλές συνντάξεις? Γιατί? Μόνον εσείς έχετε υποχρεώσεις. Οι λοιποί Δ.Υ. πλήν υμών και των Δικαστικών, που και αυτοί είναι με ανωτάτη εκπαίδευση όπως και εσείς και πλήρη 35ετία, το ανώτερο που παίρνουν σαν σύνταξη είναι 1.500 Ευρώ. Από που προκύπτουν αυτές λοιπόν οι διαφορές, καθ'ήν στιγμήν οι συντάξεις του Δημοσίου είναι χρήματα του Κράτους και όχι κρατήσεις ατών. Γιατί αυτές οι διαφορές και διαμαρτύρεσθε κιόλας, όταν ο Σχης παίρνει σύνταξη άνω των 2.000 Ευρώ και όχι με 35 χρόνια υπηρεσίας. Ντροπή σας και πάλι που σκέπτεσθε μόνο τον εαυτόν σας σε τόσο δύσκολους καιρούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμε 3.57
  Λυπάμαι να σου πω ότι είσαι ή άσχετος ή βαλτός.Σε κάθε περίπτωση η ανοησία σου περισσεύει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΠΡΟΣ: 3:57
  ΘΑ ΕΙSAI ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΕΜΠΕΛΟΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΣ ΣΕ ΒΟΛΕΨΕ. ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΙΣΘΩΝ.
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΣΕΝΑ ΦΙΛΕ, ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΦΕΡΑΝΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΜΙΛΑΤΕ ΚΙΟΛΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΕΓΩ 3:57 ΕΙΜΑΙ ΤΑΞΧΟΣ(Ε.Α) ΚΑΙ ΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΡΝΩ 1660 ΕΥΡΩ.ΕΧΩ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ.ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΜΑΖΕΨΑ ΔΕΚΑΡΑ.ΕΙΣΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΕΝΗΣ.ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΩΦΕΙΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΝ ΑΛΕΙΘΕΙΑ.ΤΙ ΣΥΜΒΕΝΕΙ Κ ΠΡΟΕΔΡΕ; ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΣΟΛΟΓΑ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μην περιμένεται αντίδραση από ανθρώπους που το μόνο τους ενδιαφέρον είναι η προσωπικ΄θ προβολή, η κομματική συμόρφωση καιοι δημόσιες σχέσεις. Το επίπεδο συνάδελφοι ανεβαίνει όταν εμείσ βλέπουμε την αλήθεια και αποφασίσουμε νόμιμα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΤΑΜΕΊΑ ΧΡΩΣΤΟΎΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΟΕΙΘΕΙ ΝΑ ΤΑ ΜΕΙΏΣΕΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΙΟ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ΄Όταν υποκυπτεις στις σκοπιμότητες
  και δεν τηρείς τους οκους, λόγους και υποσχέσεις πως ονομάζςσε? Μήπως "ΔΟΣΗΛΟΓΟΣ". Ασ κρίνει ο καθένας. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Παρακαλώ όπως, ο Ανώνυμος ο οποίος υποστηρίζει, ότι ο Σχης ε.α λαμβάνει σύνταξη 2.000 ευρώ, προβεί στις ανάλογες ενέργειες, προκειμένου η σύνταξή μου ανέλθει στο εν λόγω ποσό .....χαχα..

  Με ανυπομονεσία...Σχης ε.α. Δημ. Αρβανιτάκης (Επώνυμος lol )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΠΟΣΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΗΡΕΣ ΠΟΣΑ ΒΡΑΔΙΑ ΔΕΝ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΠΟΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ 24ΩΡΕΣ ΕΚΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΦΩΤΙΕΣ-ΠΛΗΜΗΡΕΣ ΚΤΛ ΣΥΜΕΤΕΙΧΕΣ ΠΟΣΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΛΑΞΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΙΑΤΑΚΙ ΜΕ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕΣ ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΠΙΚ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΑΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΑΠΑΡΙΘΜΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΕΣΘΑΝΘΕΙΣ ΠΟΛΥ ΝΑΝΟΣ ΕΝΑ ΣΟΥ ΛΕΩ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑΞΑΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΛΟΝ ΘΑ ΦΟΡΟΥΣΕΣ ΦΕΣΙ ΚΑΙ ΣΑΛΒΑΡΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή