Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Καταγγελία κατά του Προέδρου της ΕΑΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Μελισσών 10, ΤΚ 14564 , Κηφισιά , Αττική. Τηλ&Φαξ:211-7000036
Ε-mail: : 2010akis@gmail.com  και info@akis2010.net

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΣ  

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών μετά από πληροφορίες για δραστική περικοπή έως και πλήρη αναστολή του μερίσματος του ΜΤΣ έτους 2012 και πριν εκδώσει τη σχετική ανακοίνωσή της επεσκέφθη στις 7 Δεκ 2011 τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ Αντγο κ. Μαυροδόπουλου από τον οποίο και εζήτησε ,υπό την ιδιότητά του ως μέλους του ΔΣ του ΜΤΣ, ενημέρωση σχετικά με τα διαδιδόμενα.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ παρουσία και του Αντιπροέδρου της Ένωσης ,μελών του ΔΣ καθώς  και του Υπτγου Οικ. (ε.α) κ. Κακούρη ,διατελέσαντος μέλους του προηγούμενου ΔΣ της ΕΑΑΣ, μας εξέθεσε τις προτάσεις που επεξεργάζονται στο ΜΤΣ προκειμένου να τεθούν προς  λήψη οριστικής απόφασης στην ολομέλεια του ΔΣ  την  15 Δεκ 2011.
Όπως ανέφερε ο κ. Πρόεδρος , μεταξύ άλλων, μία εκ των προτάσεων που θα συζητείτο ήταν και η μετατόπιση καταβολής  μερίσματος έτους 2012 κατά ένα τρίμηνο με την αιτιολογία αυτό να δίνεται δεδουλευμένα αλλά επί της ουσίας να εξοικονομηθούν τα έσοδα ενός τριμήνου.

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της αντέδρασε άμεσα λέγοντας ότι διαφωνεί με οποιαδήποτε μεθόδευση ή παραπέρα περικοπή του ήδη μειωμένου μερίσματος. Εισηγήθηκε στον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ αντί της λογικής των περικοπών να αντιπροτείνει την λογική της λήψης μέτρων για την αύξηση των εσόδων του ταμείου.
Ο παρών στη συζήτηση Υπτγος οικ.(ε.α) κ. Κακούρης ,εισηγήθηκε στον Πρόεδρο όπως  πριν από οποιαδήποτε  πρόταση , συγκαλέσει τα μέλη της Ένωσης σε ανοιχτή συζήτηση και αφού τα ενημερώσει να δεχθεί τις προτάσεις τους ώστε μέσα από διαδικασίες ανοιχτής συζήτησης και δημοκρατικού διαλόγου να συνδιαμορφωθεί η πρόταση της ΕΑΑΣ προς το ΜΤΣ. Με την πρόταση αυτή, συμφώνησαν αμέσως άπαντες οι παρευρισκόμενοι και την αποδέχθηκε και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ.
Την 8η Δεκ 2011 η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών, μετά από αυτήν τη συνάντηση, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τόνιζε ότι διαφωνούσε ριζικά με κάθε έννοια παραπέρα μείωσης του μερίσματος και καλούσε τον πρόεδρο του ΜΤΣ να προωθήσει προτάσεις για αύξηση των εσόδων του ταμείου. Στην ίδια ανακοίνωση η Α.Κί.Σ κατέθετε  και τις δικές της επεξεργασμένες προτάσεις.
Την 9η Δεκ 2011,αμέσως μετά την ανακοίνωση της Α.Κί.Σ, το ΜΤΣ εκδίδει ανακοίνωση με την οποία επικαλούμενο τον Α.Ν. 559/1937 πληροφορεί τους μερισματούχους ότι με την από 16/11/2011 απόφαση του ΔΣ και σε εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου, το μέρισμα για το έτος 2012 θα δίδεται δεδουλευμένα και καθορίζει  ότι το Α! τρίμηνο θα δοθεί στις 5 Απρ 2012.
Κατόπιν των παραπάνω πραγματικών γεγονότων και περιστατικών η Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών                                                       
                                                                 Καταγγέλλει
τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ για παραπειστική ενημέρωση και τον καλεί, αναλογιζόμενος την οικονομική ζημιά που κάτω από τις παρούσες εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, προκάλεσε η απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ, του οποίου αποτελεί μέλος , να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:
α. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ συμμετείχατε στη σύσκεψη της 16/11/2011 κατά την οποία αποφασίστηκε η κατά ένα τρίμηνο μετάθεση καταβολής του μερίσματος έτους 2012;    Εάν ναι ποία ήταν η δική σας θέση όταν το παραπάνω θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία ; Συμφωνήσατε ή διαφωνήσατε ;  Ποία ήταν η εισήγησή σας ; Αν συμφωνήσατε με την πρόταση με ποίο αιτιολογικό;
β. Εφ όσον η επίσκεψη του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα της Ανεξάρτητης Κίνησης Στρατιωτικών στο γραφείο σας  πραγματοποιήθηκε την 7/12/2011 δηλαδή 21 ημέρες αργότερα από την ληφθείσα απόφαση μετάθεσης του χρόνου καταβολής  του μερίσματος  γιατί μας το αποκρύψατε και μας είπατε ότι αποτελεί πρόταση ενώ ήταν ήδη ειλημμένη απόφαση ;
 γ. Επί της ουσίας της συγκεκριμένης απόφασης για καταβολή του μερίσματος στο τέλος κάθε τριμήνου και με την επίπλαστη επίκληση του άρθρου 4 του ΑΝ 559/1937, αναλογισθήκατε ότι η μέχρι τώρα καταβολή του μερίσματος γινόταν στο τέλος κάθε τριμήνου με το Δ’ τρίμηνο να χορηγείται  την 5η Ιανουαρίου του επομένου έτους; Η απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ για το συγκεκριμένο μέτρο είναι ουσίας ή παρελκυστική;
δ. Συζητήθηκε το συγκεκριμένο σοβαρότατο θέμα σε κάποιο ΔΣ της ΕΑΑΣ προκειμένου να προσδιορισθεί η θέση - στάση σας; Εάν ναι, πότε και σε ποίο πρακτικό συνεδριάσεων αναγράφεται; Μετά την απόφαση που πάρθηκε από το ΔΣ του ΜΤΣ στις 16/11/2011 φροντίσατε να ενημερώσετε τα μέλη της Ένωσης μέσω των κατά τόπους παραρτημάτων ή δεν το θεωρήσατε  αναγκαίο;
ε. Στην εποχή της ανοιχτής διακυβέρνησης που ζούμε πιστεύετε ότι τα μέλη της ΕΑΑΣ έχουν κάθε δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν; Εάν ναι με ποιο τρόπο ζητήσατε την συμμετοχή τους πριν τη λήψη της  απόφασης για τη χρονική μετατόπιση  του μερίσματος ;
στ. Μήπως υπάρχουν και «άλλες ειλημμένες αποφάσεις» τις οποίες θα τις πληροφορηθούμε κατόπιν εορτής;
Αναμένοντας τις ρητές και κατηγορηματικές σας απαντήσεις ελπίζουμε ότι δεν θα βρεθούμε προ άλλων δυσάρεστων εκπλήξεων και «μπουναμάδων»  λόγω των ημερών.
Εμείς ως Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών ενημερώνουμε ότι ήδη εξετάζουμε νομικά το νόμιμο της εισήγησης για τη χρονική μετάθεση του μερίσματος  και κινούμαστε για την απόκτηση του συγκεκριμένου πρακτικού το οποίο και θα δημοσιεύσουμε.
                                                                       Αθήνα, 12 Δεκ 2011


8 σχόλια:

 1. Η περιγραφή των γεγονότων δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι η ΕΑΑΣ δια του Προέδρου της αποδείχθηκε ανύπαρκτη και επικίνδυνη να εκπροσωπεί τα συμφέροντά μας.Ο κ.Μαυροδόπουλος θα πρέπει αναλογιζόμενος ότι στέρησε το μέρισμα ,που μετά την φοροεπιδρομή που δεχόμαστε το περιμέναμε ως μάνα εξ ουρανού,από 22.000 οικογένειες θα πρέπει επαναλαμβάνω να παραιτηθεί.Αποδεικνύεται λίγος και επικίνδυνα άσχετος.Συγχαρητήρια στην ΑΚΙΣ που τον ξεμπρόστιασε.Λυπάμαι ότι οι περισσότεροι είχαμε επενδύσει σε μία νέα ΕΑΑΣ.Αποδείχτηκε πολύ σύντομα ότι εξελίχτηκε σε μία από τα ίδια.Τα πάντα γίνανε για την καρέκλα και για φρου-φρου κι αρώματα. Οι συνάδελφοι να απαιτήσουμε άμεση ενημέρωση.Ο Πρόεδρος του ΜΤΣ να σηκωθεί να φύγει αμέσως.Μόνο οι ανίκανοι που δεν μπορούν να δώσουν λύσεις επιλέγουν την κουτοπονηριά για να εξαπατήσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνώ απόλυτα με την καταγγελία του κου προέδρου της ΕΑΑΣ δεδομένου ότι στη θέση αυτή (μέλος του ΔΣ του ΜΤΣ) μετέχει ex ofitsio και η σύμφωνη γνώμη του δεν είναι απαιτητή απο κανένα άρα αποτελεί προσωπική του θέση η αποδοχή της πρότασης για μετάθεση της καταβολής του μερίσματος κατά ένα τρίμηνο (ουσιαστικά την κλοπή ενός μερίσματος) και συνέργεια με τον πρόεδρο του ΜΤΣ περιβόητο Σωτηρόπουλο.
  Εχω την άποψη ότι η επόμενη συγκέντρωσή μας πρέπει να γίνει στο ΜΤΣ με κύριο αίτημα την απομάκρυνση του Σωτηρόπουλου. Τον κο Μαυροδόπουλο στις επόμενες εκλογές ό, τι του αξίζει... Μαύρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ. ΣΕ ΕΙΧΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣΚΟΥΦΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ.ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ Γ@@@@@@@@@@ ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΥΑΛΟ.ΣΑΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑΔΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣΟΥΣΑΜΕ ΠΟΤΕ ΕΙΧΑΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Γ ΑΥΤΟ ΠΑΝΤΑ ΦΕΡΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Ν ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΥΤΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.........
  ΘΕΟΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πέραν των προαναφερθέντων και σε συνδυασμό με την πλήρη απαξίωση του θέματος των ηλικιακών κριτηρίων από την Ε.Α.Α.Σ κατά την πρόσφατη επίσκεψη της στον Υπουργό Εθ.Αμύνης συμπεραίνουμε εύκολα ότι υπάρχει πλέον οξύ πρόβλημα ως προς την εκπροσώπηση μας από την Ε.Α.Α.Σ.
  Θα πρέπει νομίζω να εξετασθούν και προτάσεις που θα θίγουν και τους άνω των 60 που όπως γνωρίζετε απολαμβάνουν τα μερίσματα του ΕΚΟΕΜΣ χωρίς να έχουν την παραμικρή συνεισφορά σαυτό.
  Η κίνηση αυτή θα έχει σαν σκοπό να αντιληφθεί η ηγεσία της Ε.Α.Α.Σ ότι θα πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα όλων των μελών της γιατί η διάσπαση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πρόταση μομφής υπάρχει?Λέμε τώρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΣΤΟ Γ Ο Υ Δ Ι!
  ΣΤΑ ΕΙΧΑ ΠΕΙ ΠΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  ARMY ALERT ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΛΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Η ΚΟΥΤΑΛΑ!!!! ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ ΜΕ ΨΕΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΒΑΦΕΙΣ ΑΥΓΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αν μισούνται ανάμεσά τους δεν τους πρέπει ελευθεριά! (Σολωμός)
  Είναι επιτακτική ανάγκη να συνεννοηθούμε μακρυά από προσωπικές στρατηγικές και προβολή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΟΤΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ Μ Τ Σ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΕΜΕΙΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΕΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕ ΛΟΒΟΤΟΜΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή