Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Τι απάντησε ο Συνήγορος του Πολίτη για επαναφορά αποστράτου

“Νίπτει τας χείρας του” ο Συνήγορος του Πολίτη στην απάντησή του σε απόστρατο που ζητούσε την επαναφορά του στο στράτευμα,αφού υποστήριζε ότι “έπεσε σε πλάνη περί της κατάστασης που περιήλθε μετά τη συνταξιοδότησή του λόγω της μονομερούς από μέρος της πολιτείας
εφαρμογής περικοπών στη σύνταξή του”.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ουσιαστικά του απαντά ότι δεν μπορεί να εξετάσει την αναφορά του αλλά επισημαίνει ότι μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια.

ΟΛΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ


Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 4 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 145794/29854/2011


Πληροφορίες κ. Πάρης Ζορμπάς

Κύριο Σκριβάνο Παντελεήμων
.
Αγαπητέ κύριε Σκριβάνο,

Σε συνέχεια της αναφοράς σας με κωδικό υπόθεσης 145794, την οποία
εξέτασε ο Ειδικός Επιστήμονας Πάρης Ζορμπάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι
σύμφωνα με τον Νόμο 3094/2003, άρθρο 3 παρ. 3, «ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά
ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημοσίων
υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα
φυσικών ή νομικών προσώπων ... ».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ίδιου νόμου, «δεν υπάγονται
επίσης στην αρμοδιότητά του θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του
προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών».
Με την αναφορά σας θίγετε - μεταξύ των άλλων - το θέμα της επαναφοράς σας
στην ενεργό υπηρεσία, επικαλούμενος πλάνη περί της κατάστασης που περιήλθατε
μετά τη συνταξιοδότησή σας λόγω της μονομερούς από μέρος της πολιτείας
εφαρμογής περικοπών στη σύνταξή σας. Έτσι, το θέμα της επαναφοράς στην ενεργό
υπηρεσία, που τίθεται με την αναφορά σας, αποτελεί ζήτημα που ανάγεται άμεσα ή
έμμεσα στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών.
Τέλος, δεν είναι σε γνώση της Αρχής ειδική και συγκεκριμένη νομοθεσία που
αναμφισβήτητα να παρέχει δικαίωμα επαναφοράς του αποχωρούντος προσωπικού
στην ενεργό υπηρεσία του, λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης ως προς το
δυσμενέστερο της συνταξιοδοτικής και φορολογικής νομοθεσίας των ήδη
συνταξιούχων.
Περαιτέρω, το θέμα της ισόνομης, ισότιμης και συνταγματικής συμπεριφοράς της
πολιτείας στα συνταξιοδοτικά και φορολογικά θέματα που θίγετε, δεν θα μπορούσε
να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης της αναφοράς σας στην Αρχή, καθώς ο
Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα θέσπισης και τροποποίησης της
εκάστοτε νομοθεσίας, η οποία ανήκει αποκλειστικά στη νομοθετική εξουσία.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν μπορεί να συνεχίσει την
εξέταση της αναφοράς σας και ο φάκελός σας θα τεθεί στο αρχείο.
Τέλος, σας επισημαίνω ότι η αναφορά σας προς τον Συνήγορο του Πολίτη δεν
αναστέλλει τις προθεσμίες για τυχόν προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά όργανα ή
δικαστήρια. .Με εκτίμηση

Ιωάννης Σακέλλης

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=9852

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου