Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

Βολές Β’ εξαμήνου MLRS και RM-70 του Δ’ Σώματος Στρατού

Στο τεύχος Δεκεμβρίου του περιοδικού Ελληνική Άμυνα & Τεχνολογία παρουσιάζονται oι βολές Β’ εξαμήνου των Μοιρών Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ) MLRS και RM-70 του Δ’ Σώματος Στρατού. Σκοπός των βολών ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων στις διαδικασίες εκτελέσεως βολών, η χρήση αποκλειστικά ψηφιακών επικοινωνιών για μετάδοση αποστολών βολής, η δοκιμή σε όλα τα επίπεδα Διοικήσεως του Συστήματος Τεχνικού και Τακτικού Ελέγχου Πυρός (ΣΤΤΕΠ) ΔΙΑΣ
 η πιστοποίηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων MLRS και των ραντάρ αντιπυροβολικού TPQ-36, TPQ-37 και ARTHUR και τέλος η χρησιμοποίηση των μετεωρολογικών συσκευών VAISALA, για την έκδοση μετεωρολογικών δελτίων. Παράλληλα, η εκπαίδευση των επιχειρησιακών εργαλείων όπως των Κέντρων Διευθύνσεως Πυρός (ΚΔΠ), των Αξιωματικών Παρατηρητών (ΑΠΑΡ), των Προωθημένων Αξιωματικών Παρατηρητών (ΠΑΠ) και των Αξιωματικών Συνδέσμων (ΑΣ) των Διοικήσεων Πυροβολικού (ΔΠΒ) και των Μονάδων ΠΕΠ MLRS και RM-70, της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και του Δ’ ΣΣ.

Στο άρθρο παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες οι βολές, οι οποίες περιέλαβαν:

Προσβολή κινητών στόχων στη θάλασσα (αποβατικά πλοιάρια) από τους ΠΕΠ RM-70.

Προσβολή εχθρικής Μονάδας ΠΕΠ MLRS που αποκαλύπτεται από TPQ-37, με εφαρμογή της τακτικής Α/Π (Αντιπυροβολικού) και απευθείας ανάθεση του στόχου από το ραντάρ στους  ΠΕΠ MLRS.

Προσβολή στόχου περιοχής με αίτηση επιπρόσθετων πυρών από κινούμενο επί ΤΟΜΠ Παρατηρητή Μοίρας ΑΥ (Αμέσου Υποστηρίξεως).Προσβολή κινητού στόχου με τους ΠΕΠ RM-70.

Προσβολή στόχου μεγάλων διαστάσεων, με αίτηση επιπροσθέτων πυρών στους ΠΕΠ MLRS, μέσω των ΚΔΠ των προϊσταμένων Διοικήσεων. Εκτέλεση βολών περιοχής, με τους ΠΕΠ RM-70.

Προσβολή εχθρικής Μονάδας ΠΒ που αποκαλύπτεται σε απόσταση 30 km από το ΠΟΤ από τα Ραντάρ του Σχηματισμού, με αίτηση επιπροσθέτων πυρών στους ΠΕΠ MLRS, μέσω των ΚΔΠ των προϊσταμένων.

Εντοπισμός στόχου μεγάλης σπουδαιότητας σε μεγάλο βάθος και προσβολή του από το Cell Στοχοποιήσεως της ΣΤΡΑΤΙΑΣ με ATACMS.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου