Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

A.Κί.Σ "Ανακοίνωση για την κατάθεση του Καταστατικού"

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

             Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών το Καταστατικό της Ανεξάρτητης Κίνησης Στρατιωτικών (Α.Κί.Σ). Ολόκληρο το προσχέδιο του κατατεθέντος Καταστατικού δημοσιεύεται παρακάτω.

             Πιστεύουμε ότι το κατατεθέν καταστατικό αποτελεί ένα σύγχρονο κείμενο που δίνει στην Α.Κί.Σ  δυνατή φωνή  και σύγχρονη οργάνωση και αποτελεί την ελπίδα για την υποστήριξη των αξιών και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας .
           
            Στην Α.Κί.Σ πιστεύουμε ότι οφείλουμε να υπερβούμε το ΕΓΩ και να υπηρετήσουμε   το ΕΜΕΙΣ. Για το λόγο αυτό προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους του Στρατού Ξηράς , ανεξαρτήτως προέλευσης,  να πυκνώσουν τις τάξεις της και να δυναμώσουν τη φωνή της.

           Σας διαβεβαιώνουμε  ότι από τη στιγμή που κατατέθηκε το Καταστατικό  και μέχρι την τελική του έγκριση από το Πρωτοδικείο Αθηνών δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια.

Δεσμευόμαστε να κάνουμε όσο πιο άμεσα μπορούμε, ότι περνάει από το χέρι μας για όσα έχουμε δεσμευτεί.

Ενημέρωση για τις ενέργειές μας  θα έχετε από το blog μας αρχικά και στη συνέχεια από την ιστοσελίδα μας που είναι υπό κατασκευή.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!
                                                                             


                                                                    Άνχης ε.α Χρήστος Γ. Χρηστίδης
                                                                               (Τάξη ΣΣΕ 1988)
                                                                     Πρόεδρος Προσωρινής ΔΕ
Ακολουθεί το Σχέδιο του Καταστατικού


   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ"
(Α.Κί.Σ)
          ΑΡΘΡΟ 1
            ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
            Στην Αθήνα σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2010 ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ) και το διεθνή τίτλο "Hellenic Independent Military Initiative (HELLMIL) . Για συντομία η επωνυμία θα αναφέρεται πλέον ως Κίνηση.  

  
         ΑΡΘΡΟ 2    
           ΕΔΡΑ
 Έδρα της Κίνησης ορίζεται η πόλη της Αθήνας και διεύθυνση Μελισσών 10, ΤΚ 14564, Κηφισιά.
            Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή της έδρας της Κίνησης, όταν αυτό απαιτηθεί και εντός των διοικητικών ορίων της Νομαρχίας Αθηνών.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Παραρτήματα της Κίνησης και σε άλλες πόλεις της χώρας.

    ΑΡΘΡΟ  3
                  ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ –ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η συσπείρωση των στελεχών του Στρατού Ξηράς ανεξαρτήτως προέλευσης και η συνεργασία και συντονισμένη δράση των μελών για την υπεράσπιση των εθνικών αξιών και τη μαχητική διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους καθώς και των οικογενειών εκλιπόντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.  Yλοποιείται με αποφασιστικές και στοχευμένες ενέργειες των μελών, χωρίς κομματικές προσεγγίσεις ή εξαρτήσεις.

ΣΤΟΧΟΙ

           -Η προάσπιση των αξιών και διεκδίκηση των δικαιωμάτων (κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών, κλπ) όλων των μελών, με κάθε νόμιμο και συνταγματικό τρόπο.
-Η αποκατάσταση και προστασία του  κύρους και της αξιοπρέπειας των στελεχών.
-Η στήριξη των συνταγματικών δικαιωμάτων  και θεμελιωδών ελευθεριών των εν ενεργεία στελεχών και των οικογενειών τους.
-Η συνεργασία με τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και με τις ηγεσίες άλλων υπουργείων και κρατικών φορέων.
-Η προβολή  του έργου των Στελεχών του Στρατού Ξηράς και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα και ιδιαιτέρως του έργου των νεοτέρων και μικρότερων συναδέλφων είτε ευρίσκονται στην ενέργεια είτε έχουν αποστρατευθεί, με βασικό σκοπό την προάσπιση και αποκατάσταση του μεθοδευμένα θιγέντος κύρους και αξιοπρέπειάς τους.
-Η επιμονή στην εξάλειψη και άμβλυνση των αποστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα παραμονής μας στην ενέργεια είτε λόγω βαθμολογικών είτε λόγω ιεραρχικών διαφορών, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι είμαστε όλοι ίσοι χωρίς διακρίσεις και αγκυλώσεις ανεξαρτήτως αποστρατευτικού βαθμού.  
-Η συνεχής προσπάθεια για την δικαίωση όλων των στελεχών (επιζώντων ή πεσόντων) που αγωνίσθηκαν στα πεδία των μαχών για την προάσπιση των ιδανικών του Έθνους στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή και αλλού καθώς και των θυμάτων ειρηνικής περιόδου και ειρηνευτικών αποστολών.
-Η διεκδίκηση συμμετοχής εκπροσώπου στα Διοικητικά Συμβούλια ΝΠΔΔ των Ενόπλων Δυνάμεων, που αφορούν αποστράτους, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
-Η αναβάθμιση και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχίων των στρατιωτικών Σχολών.
-Η διατήρηση του δικαιώματος προς εργασία στον ιδιωτικό τομέα, όλων των αποστρατευθέντων  με τους όρους που παρείχε το νομοθετικό πλαίσιο, κατά το χρόνο της εισόδου τους στο στράτευμα.
-Η κατοχύρωση και βελτίωση των δικαιωμάτων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης όλων των μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
- Η προβολή και ανάδειξη προς την ελληνική κοινωνία του συγγραφικού, επιστημονικού, λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού και γενικότερα πολιτιστικού έργου των προερχομένων από τον Στρατό και γενικότερα τις ΕΔ συναδέλφων, με την   οργάνωση αντιστοίχων κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων καθώς και η συμμετοχή της Κίνησης σε αντίστοιχες δραστηριότητες που οργανώνονται από τον ευρύτερο επιστημονικό, καλλιτεχνικό, εικαστικό και πολιτιστικό κόσμο της χώρας.
-Η ενημέρωση των μελών για θέματα που ενδιαφέρουν τα ίδια και τις οικογένειες τους.
-Η ανάπτυξη φιλικών, κοινωνικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων και των οικογενειών τους και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη.
-Η δημιουργία τραπεζών αιμοδοσίας  για την  εξυπηρέτηση των μελών τους.


ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 
-Αποφασιστικές και στοχευόμενες ενέργειες των μελών, σε συντονισμό και συνεργασία με άλλους φορείς αποστράτων.
-Ακομμάτιστη δράση και παρεμβάσεις σε θέματα πολιτικής και πολιτικές που μας αφορούν και επηρεάζουν τα άμεσα ή μελλοντικά δικαιώματα και συμφέροντα των στελεχών.
-Συνεργασία με άλλους φορείς αποστράτων Στελεχών (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συνδέσμους, Λέσχες, κλπ).
-Χρήση νομικών και δικαστικών μέσων σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά δικαστήρια.
-Χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και του διαδικτύου.
-Συνεργασία με επιστημονικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες και με συγκρότηση ομάδων εργασίας.
-Συνεργασία με αρμόδιες κατά περίπτωση κρατικές αρχές και υπηρεσίες προς υποβολή προτάσεων και διατύπωση παρεμβάσεων.
-Συνεργασία με στρατιωτικούς οργανισμούς εξωτερικού και κυρίως την EUROMIL (European Organisation of Military Associations - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών Συνδέσμων-Ενώσεων).

 ΜΕΣΑ  ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

1.           Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ( Έκδοση εφημερίδας, Δημιουργία διαδικτυακού Ρ/Φ και τηλεοπτικού Σταθμού).
2.      Δημιουργία ιστοσελίδας και Blog στο Διαδίκτυο.
3.      Χρήση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
4.      Συνέδρια – σεμινάρια – διαλέξεις.

          ΑΡΘΡΟ 4
                                                 ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
α          Η συνεχής μέριμνα και το μάτι της Κίνησης θα στρέφεται αποφασιστικά στην υπεράσπιση και προβολή των αξιών και δικαιωμάτων των ε.ε στελεχών  με το ίδιο πείσμα και φροντίδα που οι γονείς ενδιαφέρονται και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των παιδιών τους. 
β.         Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η οικογένειά μας είναι ο Στρατός.  Σε αυτή την οικογένεια μεγαλώσαμε σε αυτήν ανήκουμε και για τα δικαιώματα και τις αξίες αυτής της οικογένειας θα αγωνισθούμε όπως έχουμε υποχρέωση.

               ΑΡΘΡΟ 5
      ΕΜΒΛΗΜΑ – ΛΑΒΑΡΟ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Το έμβλημα  της Κίνησης συνίσταται από τρεις ελλειψοειδείς εμπεπλεγμένους κύκλους χρώματος μπλε, κίτρινου και μαύρου που συμβολίζουν τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των τριών βασικών πυλώνων της Κίνησης  που είναι οι Αξκοί, οι ΑνθστέςκαιΥπξκοί, και οι οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων. Στο δεξιό άκρο υπάρχει λευκό εμπεπλεγμένο ημικύκλιο που συμβολίζει την διάθεση της Κίνησης να παραμένει ανοιχτή σε  μελλοντικές προσχωρήσεις  ε.ε στελεχών.
Το Λάβαρο του Κίνησης είναι υφασμάτινη σημαία διαστάσεων 0,75Χ1,00 μ. χρώματος θαλασσί  και στο κέντρο απεικονίζεται το έμβλημα της Κίνησης.
Η Κίνηση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στο κέντρο το έμβλημα  και στην περίμετρό της την επωνυμία "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ", ενώ κάτωθεν του εμβλήματος αναγράφεται η σύντμηση « Α.Κί.Σ» και το έτος ιδρύσεως «2010».

            ΑΡΘΡΟ 6
          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 Η Κίνηση είναι Ανεξάρτητη και  απέχει επιμελώς από κάθε κομματική ή πολιτική ανάμιξη και επιρροή. Μέλος του ΔΣ της Κίνησης   που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα σε εθνικές ή περιφερειακές εκλογές  αιτείται εγκαίρως την διαγραφή του από το ΔΣ της Κίνησης.
            Η Κίνηση μπορεί να συνεργάζεται με άλλες ενώσεις και συνδέσμους  στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να εγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ομοσπονδίες που επιδιώκουν τον ίδιο με αυτήν σκοπό .
Απαγορεύεται απολύτως η συνεργασία της Κίνησης  αμέσως ή εμμέσως  με οποιαδήποτε οργάνωση πολιτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

                                                             ΑΡΘΡΟ 7
  ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Κίνησης διακρίνονται σε τακτικά, μη τακτικά, συνεργαζόμενα  και επίτιμα.             Τακτικά μέλη της Κίνησης δύναται να γίνουν όλα τα αποστρατευθέντα στελέχη του Στρατού Ξηράς ανεξαρτήτως προέλευσης  ( Απόφοιτοι Τάξεων ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΜΥ,  ΣΣΑΝ, Αποστρατευθέντες  Υπαξιωματικοί, Συνταξιοδοτηθέντες ΕΠΟΠ, όπως και οποιοδήποτε μόνιμο Στέλεχος που υπηρέτησε στο Στρατό Ξηράς και δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες)  καθώς και σύζυγοι εκλιπόντων συναδέλφων. Βασική προϋπόθεση είναι  ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Τακτικά μέλη της Κίνησης δύνανται επίσης να γίνουν και ε.ε στελέχη του Στρατού Ξηράς υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν λάβει την σχετική έγκριση της υπηρεσίας των. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ανήκει μόνο στα τακτικά μέλη.
             Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι, μετά από έγγραφη πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη των οικογενειών των τακτικών μελών ή άλλα ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας που θα προσφέρουν υπηρεσίες στην Κίνηση
Συνεργαζόμενα είναι πρωτοβάθμια ή και δευτεροβάθμια όργανα (πχ Ενώσεις, Σύνδεσμοι, Ομοσπονδίες) αλλά και φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμα στελέχη άλλων κλάδων των Ε.Δ ή καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τα στρατιωτικά θέματα (π.χ στρατιωτικοί συντάκτες ,ειδικοί επιστήμονες κ.λ.π) υπό την προϋπόθεση ότι στηρίζουν τους σκοπούς και στόχους  της Κίνησης. Τα παραπάνω συνεργαζόμενα μέλη  συμμετέχουν στην Κίνηση με δικαίωμα λόγου, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Κίνησης, κατόπιν πρότασης δύο μελών, μπορεί να ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο προσέφεραν υπηρεσίες στην Κίνηση , στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Έθνος γενικότερα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Κάθε φυσικό πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνει μέλος της Κίνησης, πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο:
α.      Γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση (e-mail) , με την οποία να ζητά την εγγραφή του  στο μητρώο των μελών της Κίνησης και με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού .
β.      Αποδεικτικό στοιχείο  ότι έχει καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την Κίνηση.

        ΑΡΘΡΟ 8
              ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ
 1.Τα μέλη της Κίνησης οφείλουν :
       α. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Κίνησης, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς .             
      β. Να καταβάλουν στη Κίνηση την εγγραφή τους και την ετησία συνδρομή τους, το ύψος των οποίων καθορίζει η Γενική Συνέλευση.
      γ. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
       δ. Να μην ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς της Κίνησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος .
2. Μέλος της Κίνησης, το οποίο βλάπτει τους σκοπούς της και δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού καθώς επίσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγράφεται από την Κίνηση, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα μέλη της Κίνησης συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, τα δε τακτικά μέλη εκλέγουν και εκλέγονται στη Διοίκηση της Κίνησης και στα υπόλοιπα όργανα. Κάθε μέλος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία , σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, γραπτή καταγγελία εναντίον των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει σε οποιοδήποτε χρόνο, αφού προηγουμένως το δηλώσει γραπτά ή προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο .

ΑΡΘΡΟ 9
   ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΟΥΣ

Διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. της Κίνησης τα μέλη που:
α.      Καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους επί δύο (2) συνεχή χρόνια.
β.      Κινούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Κίνησης  και δεν τηρούν το καταστατικό.
Η απόφαση της διαγραφής λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων στη Γ.Σ.  μελών, ενώ το υπό διαγραφή μέλος δικαιούται να συμμετέχει στην ψηφοφορία.
Επανεγγραφή του διαγραφέντος μέλους επιτρέπεται με αίτηση του μέλους υπό την προϋπόθεση ότι εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του.

                                                            ΑΡΘΡΟ 10
    ΔΟΜΗ  ΚΙΝΗΣΗΣ

Η Κίνηση δομείται σε Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Γραμματεία και κατά περίπτωση επιτροπές .

ΑΡΘΡΟ  11
   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ανώτατο όργανο της Κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της. Η Γ.Σ. καθορίζει τα πλαίσια δράσης του Δ.Σ., εκλέγει το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει περί της διάλυσης της Κίνησης.
Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Γ.Σ. σε κάθε συνεδρίασή της εκλέγει με φανερή ψηφοφορία στην αρχή και πριν από κάθε συζήτηση τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα  αυτής.  Ο Πρόεδρος ορίζει από τα μέλη δύο (2) ψηφολέκτες που εγκρίνονται απ' αυτόν για την υποβοήθηση του έργου του.
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.
Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται κατά μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο:
α.      Ανά τρία (3) χρόνια για εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε..
β.      Ανά έτος για την έγκριση της οικονομικής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσεως και πιθανόν άλλων διοικητικών θεμάτων, που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Δ.Σ. ή παραπέμπονται για εξέταση στη Γ.Σ..
Η πρόσκληση αποφασίζεται από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, με φροντίδα του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα και το Blog της Κίνησης και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με fax ή με e-mail προς κάθε μέλος  ένα (1) μήνα (περίπτωση ετήσιας Γ.Σ) ή από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους (περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών) πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ.. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στο Γραφείο της Κίνησης και δυνατόν να δημοσιευθεί σε άλλα συνεργαζόμενα Blogs και ιστοσελίδες καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα όπου η  έδρα της Κίνησης. Δύναται επίσης, να αναμεταδοθεί και από τα τοπικά ΜΜΕ.
Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο, το χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να υποβάλουν και τα μέλη, προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Τα παραπάνω θέματα και προτάσεις θα πρέπει να περιέρχονται στην Κίνηση μέχρι  την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ., που θα αποφασίσει τη σύγκληση της Γ.Σ.
Τα μέλη της Κίνησης, φροντίζουν ώστε προ της ημερομηνίας σύγκλησης της Γ.Σ ή και κατά την ημέρα σύγκλησης αυτής, αλλά πριν την έναρξη των εργασιών της, να τακτοποιούνται ταμειακά.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε η Συνέλευση πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο, την ώρα που αναγράφει η αρχική πρόσκληση, την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση των μελών και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή κατόπιν γραπτής αιτήσεως τουλάχιστον του 1/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών της Κίνησης, που έχουν τα προσόντα του Καταστατικού. Στην απόφαση ή στην αίτηση αναγράφονται απαραιτήτως τα θέματα για τα οποία ζητείται η έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ..
Στην περίπτωση αυτή, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τη Γενική Συνέλευση.
Οι αποφάσεις στην Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών. Εκπροσώπηση μέλους με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.
Για τις αρχαιρεσίες, τα προσωπικά ζητήματα και την ψήφο εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. ενεργείται μυστική ψηφοφορία.
Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση. ΟΥΔΕΠΟΤΕ δια βοής.
Κατά την τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. διά του Προέδρου του λογοδοτεί στα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή, μετά από την οποία η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Κατά τη Γ.Σ. εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου επομένου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει και παρουσιάζει το Δ.Σ..
Η εγκριτική απόφαση της Γ.Σ. για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. με σαφήνεια αναφέρει ότι "απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Κίνησης  κατά την ελεγχθείσα περίοδο".
                                                            ΑΡΘΡΟ 12
               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Κίνηση διοικείται από εννεαμελές (9μελές) συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που εκλέγεται από την Τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό συνέρχεται σε συνεδρίαση με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος μέλους μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, δύο(2) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Κίνησης . Οι υπόλοιποι 4 εκλεγμένοι συμμετέχουν στο Δ.Σ. ως Σύμβουλοι και αναλαμβάνουν τομείς τους οποίους αποφασίζει το Δ.Σ
Εφόσον κωλύεται το πλειοψηφήσαν μέλος, η διαδικασία συγκροτήσεως του Δ.Σ. γίνεται με φροντίδα του δεύτερου κατά σειρά πλειοψηφίας μέλος.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην Κίνηση για τις ζημίες που τυχόν θα προκαλέσουν σ' αυτήν από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν από τη Γ.Σ. με απόφασή της.
Με εισήγηση του Δ.Σ. μπορούν να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες της Κίνησης , τόσο σε μέλη του Δ.Σ. όσο και σε κατάλληλα τακτικά μέλη .
Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο μετά από  πρόσκληση του Προέδρου , ή εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν ζητηθεί τουλάχιστον από τρία (3) μέλη του ΔΣ με γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται περί της επικείμενης συνεδρίασης  τουλάχιστον δέκα  (10) ημέρες ενωρίτερα  ή και λιγότερο εφόσον σοβαροί λόγοι επιβάλλουν επίσπευση.
Ως τόποι συνεδρίασης του ΔΣ μπορούν να ορίζονται, εκτός από την έδρα της Κίνησης  και  άλλοι τόποι κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Κίνηση σύμφωνα με τους νόμους, το Καταστατικό, και τις  αποφάσεις της Γ.Σ.. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται, διαχειρίζεται την περιουσία της Κίνησης και λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν την Κίνηση.
Το ΔΣ υποχρεούται να υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα από το άρθρο 28 του ΝΔ 975/71 "περί σωματείων και ενώσεων" οριζόμενα στοιχεία μέσα στις προθεσμίες που τίθενται.
Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους.
Το διαχειριστικό έτος περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο (2) συνεχόμενων Τακτικών Γ.Σ.. Για την ίδια χρονική περίοδο συντάσσεται και ο αντίστοιχος απολογισμός πεπραγμένων και ο ισολογισμός του Δ.Σ., καθώς και ο προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου.

ΑΡΘΡΟ  13
    ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

    Είναι το επιτελικό όργανο της Κίνησης. Αποτελείται από τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες και δράσεις της Κίνησης. Βασικά τμήματα είναι: η Γραμματεία, το Τμήμα Πληροφορικής & Μέσων Ενημέρωσης, το Νομικό τμήμα, το Τμήμα Μέριμνας Οικογενειών Εκλιπόντων Συναδέλφων, το Οικονομικό Τμήμα, το Τμήμα Προσωπικού το Τμήμα Συνεργασίας με υπουργεία, κρατικούς φορείς και ΝΠΔΔ, άλλα τμήματα που δύνανται να καθορισθούν με απόφαση του ΔΣ . Της Γενικής Γραμματείας προΐσταται ο Γεν. Γραμματέας .

      ΑΡΘΡΟ  14
ΟΡΓΑΝΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α.      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

            Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την Κίνηση σε όλες τις σχέσεις του και αναφορές ενώπιον πάσης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει με σύμφωνη γνώμη του ΔΣ πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Κίνησης  στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κ.λ.π., συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίδει το λόγο στα μέλη του οργάνου, αφαιρεί το λόγο, όταν πρέπει να τον αφαιρέσει, σε περιπτώσεις παρεκτροπών κ.λ.π., θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Κίνησης, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα της Κίνησης  για τις πιστώσεις και συναλλαγές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, με την συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του ΔΣ, εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα προς τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ, έχει την Ανώτατη Εποπτεία της Κίνησης ενεργεί παν ότι επιβάλλει το συμφέρον του, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
            Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής και  δύναται να εκλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
            Η ηλικία του Προέδρου κατά την ημέρα της εκλογής του δεν δύναται να υπερβαίνει το 65ο έτος .
            Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας εκ των Αντιπροέδρων.
            Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι αιρετοί Πρόεδροι της Κίνησης  θεωρούνται αυτοδίκαια επίτιμα μέλη του Δ.Σ. και δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του, άνευ ψήφου. Ο Πρόεδρος δεν δύναται να εκλέγεται περισσότερο από δύο   θητείες.

            Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται  αναπληρώνουν κατά σειρά ο Α’ή ο Β’ Αντιπρόεδρος.  Στην περίπτωση αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου.  Με απόφαση του ΔΣ  είναι δυνατό να τους ανατεθεί ο έλεγχος συγκεκριμένου τομέα των δραστηριοτήτων της Κίνησης, όπως  Δημοσίων Σχέσεων,  Νομικό,  Μέριμνας Οικογενειών Εκλιπόντων Συναδέλφων,  Βορείου Ελλάδας,  συνεργασίας με υπουργεία, κρατικούς φορείς και ΝΠΔΔ.

Γ.      ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γεν. Γραμματέας:
 Προΐσταται της Γεν. Γραμματείας της Κίνησης το έργο της οποίας παρακολουθεί και συντονίζει.
 Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.
 Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μητρώο μελών, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

 Δ.      ΤΑΜΙΑΣ

   Ενεργεί τις εισπράξεις κάθε πόρου της Κίνησης με διπλότυπες αποδείξεις, τις δε πληρωμές με βάση ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον ταμία και τον Γεν. Γραμματέα.
 Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα για κάθε χρηματική ανωμαλία.
             Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση τον Ισολογισμό παρελθούσης και τον προϋπολογισμό νέας χρήσης. Ανά δίμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση του Ταμείου. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ουδέποτε πέραν του μηνός, ένας από τους Συμβούλους που υποδεικνύεται από αυτόν, κατόπιν ανακοινώσεως στο Δ.Σ., ενεργεί δε αυτός με ευθύνη του κωλυομένου Ταμία. Σε περίπτωση που δεν υποδεικνύεται από τον Ταμία ο αναπληρωτής του, αυτός εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, το αυτό δε ισχύει και στην περίπτωση απουσίας του Ταμία πλέον του ενός μηνός.
            Ο Ταμίας τηρεί στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες της Κίνησης  χρηματικό ποσό μέχρι 1.000 Ευρώ καταθέτοντας τα επιπλέον χρήματα επ' ονόματι της Κίνησης σε τράπεζα. Τα χρήματα αυτά ολικά ή μερικά αναλαμβάνονται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο για ανάγκες της Κίνησης, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που αντίγραφό της κοινοποιείται στην τράπεζα.  
           
            Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τέσσερα (4) από τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ παραμένουν ως Σύμβουλοι. Οι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν τομείς για την καλλίτερη λειτουργία και συντονισμό του έργου της Κίνησης. Τομείς τους οποίους με απόφαση του Δ.Σ δυνατόν να καλύψουν με βάση τις ικανότητές τους και την εν γένει εμπειρία τους είναι:
            α. Εκπρόσωπος τύπου , μέσων ενημέρωσης και δημοσίων σχέσεων
            β. Σύνδεσμος και εκπρόσωπος της Κίνησης  με υπάρχοντες άλλους φορείς (Συνδέσμους, Ενώσεις ,Ομοσπονδίες) με τους οποίους η Κίνηση είτε συνεργάζεται είτε είναι εγγεγραμμένη ως μέλος.
            γ. Σύνδεσμος με εκπροσώπους ή παραρτήματα της Κίνησης  στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα πλην λεκανοπεδίου Αττικής και εδαφικού διαμερίσματος Μακεδονίας.
            δ. Υπεύθυνος τομέα Πληροφορικής , ηλεκτρονικής επικοινωνίας-ενημέρωσης και ηλεκτρονικού αρχείου της Κίνησης.
            ε. Άλλους τομείς που με βάση τις ανάγκες είναι δυνατόν να δημιουργηθούν με αποφάσεις του Δ.Σ

       ΣΤ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τα τρία (3) επόμενα μετά τα εννέα (9) πρώτα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ της Κίνησης θεωρούνται ως αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στις συσκέψεις του Δ.Σ χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα αναπληρωματικά μέλη συμπληρώνουν τα μέλη του Δ.Σ εφόσον κάποιο από τα κανονικά μέλη για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει από το Δ.Σ. Στα αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ είναι δυνατόν να ανατεθεί η κάλυψη συγκεκριμένων τομέων της Κίνησης .

ΑΡΘΡΟ  15
ΕΠΟΠΤΕΙΑ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

 Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
Η θητεία της είναι τριετής.
             Η Ελεγκτική Επιτροπή  εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται για την εκλογή του ΔΣ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο 15.
 Μετά την εκλογή της η ΕΕ συνέρχεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, μάλιστα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία της Κίνησης  και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.
Ο έλεγχος από την Ε.Ε. διενεργείται οπωσδήποτε ύστερα από ειδοποίηση του Δ.Σ., λίγες ημέρες πριν από τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.  Η Ε.Ε. μετά τον έλεγχο συντάσσει έκθεση, την οποία υποβάλλει και διαβάζει στη Γ.Σ., σε επήκοο όλων των μελών της Γ.Σ.. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στο Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. και τηρείται στο Αρχείο της Κίνησης  με μέριμνα του Δ.Σ..
Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να βρίσκεται στις συνεδριάσεις της Ε.Ε..
Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τουλάχιστον 2 μέλη της, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του πλειοψηφήσαντος στις εκλογές μέλους.
 Προϋπόθεση  για  την  απαλλαγή  του  ΔΣ  από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη είναι η έγκριση από τη ΓΣ της Έκθεσης της ΕΕ. 

  ΑΡΘΡΟ  16
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

          Με τον όρο «Αρχαιρεσίες» νοούνται οι διαδικασίες της ΓΣ για την εκλογή νέου ΔΣ και ΕΕ. Λαμβάνουν χώρα ανά τριετία εντός του μηνός Μαρτίου.
             Για την οργάνωση των αρχαιρεσιών το Δ.Σ. που διανύει τη θητεία του:
α. Προσδιορίζει και ανακοινώνει εντός του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους την ακριβή ημερομηνία πραγματοποιήσεως των αρχαιρεσιών.
β. ορίζει την Επιτροπή Εκλογών που αποτελείται από δύο ( 2 ) μέλη  με σκοπό να καταρτίσει τον εκλογικό κατάλογο, να συγκεντρώσει τα ονόματα υποψηφίων  για το Δ.Σ και την Ε.Ε   και να ετοιμάσει το ψηφοδέλτιο .
γ.  Ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας και με e-mails αλλά και εγγράφως (ισχύει για μέλη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση)  τρεις μήνες τουλάχιστον ενωρίτερα όλα τα τακτικά μέλη .
Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. , με την παραλαβή της σχετικής ανακοίνωσης περί διεξαγωγής των αρχαιρεσιών   γνωστοποιούν στην Επιτροπή Εκλογών, τουλάχιστο εξήντα ( 60 ) ημέρες ενωρίτερα, την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι  .
Η Επιτροπή Εκλογών με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει κάτω από τους αντίστοιχους τίτλους : α. τους  υποψηφίους για το Δ.Σ και β. τους υποψηφίους για την Ε.Ε. . Αντίτυπο του ψηφοδελτίου αυτού αποστέλλεται τριάντα ( 30 ) ημέρες ενωρίτερα προς όλα τα μέλη , προκειμένου αφενός μεν να λάβουν γνώση των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων και αφετέρου , εφόσον το επιθυμούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά με την διαδικασία που αναγράφεται παρακάτω .
  Σε αδυναμία καλύψεως του αριθμού των υποψηφιοτήτων, η Γ.Σ. κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, δύναται εξαιρετικά και με φανερή ψηφοφορία να συμπληρώσει τον αριθμό με προφορικά προταθέντες υποψηφίους.
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε πραγματοποιείται κατά την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ είτε  προσωπικά ,είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά είτε και με ειδικό εκπρόσωπο κάποιου μέλους. Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να  ψηφίσουν ταχυδρομικά, ανεξάρτητα εάν υπολογίζουν ή όχι να παρευρεθούν στη Γ.Σ κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, εσωκλείουν το ψηφοδέλτιό τους εντός λευκού αδιαφανούς φακέλου τον οποίο  εσωκλείουν εντός ενός δεύτερου κοινού φακέλου  και τον  αποστέλλουν στα γραφεία της Κίνησης με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Εκλογών». Στον εξωτερικό αυτό φάκελο αναγράφουν τα στοιχεία τους προκειμένου η Επιτροπή  Εκλογών να ενημερώσει τον σχετικό εκλογικό κατάλογο.
Τα μέλη της Κίνησης που επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου,  ακολουθούν διαδικασίες που θα ορίζονται κατά περίπτωση και κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας.
Οι  αρχαιρεσίες  διενεργούνται   από   τη    Γ.Σ., η οποία μόλις συνέλθει ,εκλέγει: α. τον Πρόεδρο, προκειμένου να διευθύνει τις εργασίες της, β. τον Γραμματέα, για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών και γ. Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία : α. Επιλαμβάνεται των αρχαιρεσιών, β. Αποφαίνεται επί τυχόν υποβληθεισομένων ενστάσεων επί της διαδικασίας και κατά την διάρκεια αυτής και γ. Ανακηρύσσει τα εκλεγέντα τακτικά μέλη καθώς και τα αναπληρωματικά τόσο του  Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε., σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιο μέλος. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 10.00 και τελειώνει την 16.00 της ίδιας ημέρας.
Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής και της Επιτροπής Εκλογών δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. , ή σε άλλα όργανα που θα εκλεγούν από τη Γ.Σ. .
Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας στη Γ.Σ. έχουν τα τακτοποιημένα ταμειακά τακτικά μέλη της Κίνησης τα οποία δύνανται να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες είτε αυτοπροσώπως  είτε με σφραγισμένο λευκό φάκελο περιέχοντα ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο προσωπικά από αυτούς, είτε μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου με επιστολή και παρόντος στην συνεδρίαση τακτικού μέλους του σωματείου , των παραπάνω τρόπων λογιζομένων μόνο διαζευκτικά .
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία . Ο αριθμός των σταυρών κάθε έγκυρου ψηφοδελτίου, δεν δύναται να υπερβαίνει τους εννέα ( 9 ) για το Δ.Σ. και τους τρεις (3) για την Ε.Ε., άλλως καθίσταται αυτό άκυρο  στο σύνολό του.
Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή με το πέρας της ψηφοφορίας , αρχής γενομένης από την αποσφράγηση και την καταμέτρηση των ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά αποσταλέντων ψηφοδελτίων .
Θεωρούνται ως εκλεγέντα τακτικά μέλη του Δ.Σ. τα εννέα (9) πρώτα πλειοψηφίσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων μελών για το Δ.Σ. . Τα αμέσως τρια (3) επόμενα , θεωρούνται ως αναπληρωματικά .
Θεωρούνται ομοίως ως εκλεγέντα τακτικά μέλη της Ε.Ε. τα τρία (3) πρώτα πλειοψηφίσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για την Ε.Ε. Τα αμέσως δύο (2) επόμενα , θεωρούνται ως αναπληρωματικά .
Τα κατά την παραπάνω διαδικασία εκλεγέντα μέλη συνέρχονται με την κλίση του αριθμητικά πλειοψηφήσανος μέλους εκάστου Συμβουλίου σε χρόνο όχι βραδύτερο του δεκαπενθημέρου από την ημέρα των αρχαιρεσιών και στην πρώτη αυτή συνεδρίασή τους  οργανώνονται σε σώμα. Εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών εκάστου, το μέλος για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.  καθώς και μέλη για  τα λοιπά αξιώματα αυτών.
Τα ψηφοδέλτια είναι από άσπρο χαρτί χωρίς διαγραμμίσεις, αναλόγων διαστάσεων, όλα ισομεγέθη και της αυτής αποχρώσεως και ποιότητας χαρτιού.
Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει υποχρεωτικά από έναν (1) μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και από έναν (1) μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε., θέτοντας σταυρό με μαύρο ή μπλε στυλό μπροστά από τα ονόματα της προτίμησής του.
Το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ, όταν δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ σταυρό προτίμησης και όταν έχει μουτζούρες, σβησίματα, διαγραφές, που σαφώς δυσχεραίνουν τη διαλογή και την καταμέτρηση.

       ΑΡΘΡΟ 17
         ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
    Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε  ταμειακά εντάξει μελών, η Κίνηση απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που πρόσφεραν σοβαρή και εξόχως σημαντική υπηρεσία για την προώθηση ή επιτυχία των σκοπών της ή οικονομική – υλική ενίσχυση υπερβαίνουσα το δεκαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής.
            Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις υλοποιούνται με απονομή ειδικού διπλώματος ή πλακέτας  ή του τίτλου του Εξέχοντος Μέλους της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 18
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. ΔΕΝ δικαιούνται έξοδα παραστάσεως. Κατ' εξαίρεση, ο Πρόεδρος ή ο εκπροσωπών τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δικαιούται έξοδα παραστάσεως, κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη να μεταβεί εκτός της έδρας για την εκπλήρωση των σκοπών της Κίνησης  και πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ..

   ΑΡΘΡΟ 19
   ΠΟΡΟΙ  ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 Πόροι της Κίνησης  είναι οι :
α.      Ετήσιες συνδρομές.
β.      Επιχορηγήσεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ.       Χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη πρόσοδος και επιδότηση που είναι νόμιμη υπέρ της Κίνησης.
δ.      Τόκοι που προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις χρημάτων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 20
                     ΒΙΒΛΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η Κίνηση  τηρεί τα εξής βιβλία:
               α.  Μητρώου Μελών.
               β.  Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
               γ.  Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων.
               δ.  Εσόδων-Εξόδων.
               ε.  Περιουσιακών Στοιχείων.
               στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
               ζ.  Θεματικοί Φάκελοι.
               η. Κάθε τι που κατά την κρίση του ΔΣ θα διευκολύνει τους σκοπούς της Κίνησης.
                                                        
ΑΡΘΡΟ 21
        ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Η τροποποίηση ή συμπλήρωση γίνεται μόνο με απόφαση της ΓΣ, παρουσία  τουλάχιστον του ½ των ταμειακώς εν τάξει μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

                                                                ΑΡΘΡΟ 22
    ΔΙΑΛΥΣΗ  ΤΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ
Η Κίνηση διαλύεται σε περίπτωση που τα μέλη της γίνουν λιγότερα από είκοσι (20). Σε κάθε περίπτωση, για τη διάλυση της Κίνησης  απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, παρουσία αντιπροσώπων τουλάχιστον των 3/5 των ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων μελών.
Με τη διάλυση της Κίνησης γίνεται εκκαθάριση, σύμφωνα με το Νόμο, η δε εναπομένουσα περιουσία της παραχωρείται στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ή Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ή Υπουργείο Πολιτισμού ή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε κοινωφελείς κοινωνικούς σκοπούς, ανάλογα με την απόφαση του Δ.Σ. και σε καμία δε περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.
                                                                   
ΑΡΘΡΟ 23
 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ότι δεν ορίζεται με το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία.
             Μέχρι την έγκριση του παρόντος, η Διοίκηση της Κίνησης ασκείται προσωρινά από το προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ορίσθηκε από τα ιδρυτικά μέλη και η οποία εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη δικαστική αναγνώριση της συγκροτούμενης Κίνησης και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών Συμβουλίων (Δ.Σ. και Ε.Ε.), εντός τριών (3) μηνών από εγκρίσεως του παρόντος.
            Επίσης εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης που αφορούν  στην ίδρυσή της, καθώς και στην εγγραφή  μελών.
Το παρόν καταστατικό περιέχει 23 άρθρα, εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από τη Συνέλευση των Ιδρυτικών της μελών τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται παρακάτω:

4 σχόλια:

 1. Καλλή επιτυχία στους στόχους και επιδίώξεις της
  κίνησης γιά το καλό όλων των στρατιωτικών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ, ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ....ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΤΙ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χωρίς όπλα και σφαίρες, δεν υπάρχει αποτέλεσμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή