Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

Κοντά σε συμφωνία για την προμήθεια των ελικοπτέρων Cougar της Ολλανδίας;

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρίσκονται δύο συγκεκριμένες προμήθειες μεταχειρισμένων ολλανδικών οπλικών συστημάτων, ο κατάλογος των οποίων διευρύνεται συνεχώς μετά και την ανακοίνωση της απόσυρσης των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών Sperwer του Ολλανδικού Στρατού. Παράλληλα, έγινε γνωστή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου η οριστική απόρριψη της προσφοράς των ναρκοθηρευτικών τύπου Alkmaar για το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και των πλεονάζοντων μαχητικών αεροσκαφών F-16 (MLU) για τη Πολεμική Αεροπορία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΘΑ επικεντρώνονται πλέον στη προσφορά πυρομαχικών 120mm αρμάτων μάχης Leopard-2 έναντι του ποσού των €9 εκατ. για την κάλυψη των κατεπείγουσων αναγκών του Ελληνικού Στρατού. Σημαντικότερη και άκρως δελεαστική προσφορά αποτελεί η περίπτωση των 16 μεταφορικών ελικοπτέρων AS532U2 Cougar Mk.2, τα οποία έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μέσης ζωής (MLU) το 2009 και μπορούν να αποκτηθούν σε συμβολική τιμή.
 Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια νέων ελικοπτέρων Έρευνας & διάσωσης (SAR) για την Πολεμική Αεροπορία κατέχει την 9η θέση του σχετικού πίνακα προτεραιοτήτων του ΓΕΕΘΑ, και κατ΄ουσίαν τη πρώτη προτεραιότητα όσον αφορά τη προμήθεια νέου κύριου οπλισμού με προυπολογισμό €234 εκατ. έναντι €270 εκατ. που προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες του ΓΕΑ. Τo πρόγραμμα των νέων ελικοπτέρων SAR φέρει χαρακτήρα κατεπείγοντος λόγω των αυξανόμενων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο αλλά και της προφανούς αδυναμίας των μονοκινητήριων AB-205. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν πάντως τα επιτεύγματα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας που κατάφεραν να καθηλώσουν και πάλι τα δύο ελικόπτερα AS-332L Super Puma του Πυροσβεστικού Σώματος (προσφορά του Ιδρύματος Νιάρχου).

Φ.900α/8587/11907/1 Ιουνίου 2011

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα την προμήθεια μεταχειρισμένων Ολλανδικών οπλικών συστημάτων, σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν μου:

ΓΕΣ

Το ΓΕΣ είχε λάβει γνώση για τα υπό απόσυρση προσφερόμενα υλικά και μέσα του Ολλανδικού Στρατού και ήδη έχει προβεί σε διερεύνηση της προοπτικής απόκτησής τους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, τον εξορθολογισμό των προμηθειών και την ανάλυση των παραγόντων κόστους-αποτελεσματικότητας. Οι τελικές αποφάσεις αναφορικά με το θέμα θα διαβιβασθούν αρμοδίως για την εκτέλεση των προμηθειών, στη περίπτωση που αυτές αποφασισθούν και εγκριθούν, σύμφωνα και με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

ΓΕΝ

Το Π.Ν., στα πλαίσια των προσπαθειών υλοποίησης των εξοπλιστικών του προγραμμάτων, εξετάζει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο κάλυψης των καταγεγραμμένων αναγκών του με μεταχειρισμένο (από διάφορες χώρες) υλικό, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό οικονομικούς πόρους και έχοντας πάντοτε ως δεδομένο ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας του υλικού.
Στο παραπάνω πλαίσιο, το ΓΕΝ έχει εξετάσει κατά πόσον τα αποσυρόμενα από τους Ολλανδούς Ναρκοθηρευτικά πλοία τύπου Alkmaar, ηλικίας 30 ετών, εξυπηρετούν τις ανάγκες του, καταλήγοντας στα εξής:
(1) Το Π.Ν. σήμερα διαθέτει ήδη δύο τύπους Ναρκοθηρευτικών Πλοίων (Ν/ΘΗ τ. OSPREY και Ν/ΘΗ τ. ΗUΝΤ). Κατά συνέπεια ενδεχόμενη πρόσκτηση ενός ακόμα τύπου (του τρίτου κατά σειρά) και ανεξάρτητα από το εάν αυτός θα είναι Ολλανδικός ή θα προέρχεται από άλλη χώρα, θα δημιουργήσει ανεπιθύμητη πολυτυπία και ανομοιογένεια επί των κατεχομένων μονάδων του συγκεκριμένου στολίσκου των Ν/ΘΗ.
(2) Η ως άνω πολυτυπία αναμφίβολα θα επηρεάσει δυσμενώς την υποστήριξη του συνόλου των εν λόγω πλοίων και των επί μέρους συστημάτων τους σε ανταλλακτικά υλικά και εργασίες επισκευής και συντήρησης, δεδομένου ότι για τον τρίτο τύπο πλοίων θα απαιτηθεί ξεχωριστός από τους δυο υφιστάμενους τύπους σχεδιασμός, ανάπτυξη και διατήρηση φόρτου ανταλλακτικών. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί η ανάγκη πρόσθετων τεχνικών υποδομών, παροχής πρόσθετης εκπαίδευσης προσωπικού, καθώς και η υιοθέτηση και εφαρμογή διαφορετικών μεθοδεύσεων και διαδικασιών σε κάθε επιχειρησιακή και επισκευαστική δραστηριότητα, προκαλώντας ενδεχομένως ανεπιθύμητες δυσχέρειες και πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

ΓΕΑ

Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η Π.Α. για να καταρτίσει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα και ακολούθως να το υλοποιήσει είναι η ισχύουσα κάθε φορά Δομή Δυνάμεων των Ε.Δ.. Για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών επιδιώκεται η επιλογή των εξοπλιστικών προγραμμάτων που πολλαπλασιάζουν την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων, ενώ έχουν περιορισμένες ανάγκες συντήρησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους. Κατά την εν λόγω σχεδίαση, λαμβάνονται υπόψη όλες τις διατιθέμενες λύσεις που προσφέρονται στη διεθνή αγορά για την υλοποίηση της Δομής Δυνάμεων, επιδιώκοντας την ικανοποίηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Π.Α. το 2009 απέστειλε αίτημα προς εντοπισμό τυχόν πηγών προμήθειας μεταχειρισμένων διθεσίων Α/Φ F-16BLK 15/20/30/32/40 και μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν ήταν και η Ολλανδία. Επί του θέματος η Ολλανδική πλευρά μας γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να αποδεσμεύσει Α/Φ F-16 μέχρι το 2014. Επιπλέον, είχε εξεταστεί επίσημη πρόταση του Ολλανδικού Υπουργείου Άμυνας προς το ΥΠΕΘΑ σχετικά με την πρόθεση διάθεσης πλεονάζοντος αμυντικού υλικού και συγκεκριμένα Α/Φ F-16 και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά επίσημη ενημέρωση – πρόταση για τέτοιου είδους διάθεση.

Ερώτηση 16268/13-5-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ, η Ολλανδία τηρώντας το χρονοδιάγραμμα μείωσης των αμυντικών της δαπανών, ξεκίνησε στις 9 Μαΐου την απόσυρση διαφόρων οπλικών συστημάτων. Τα πρώτα συστήματα που τελούν υπό απόσυρση είναι τα ελικόπτερα ΑS.532 U2 Cougar, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα, όπως ναρκαλιευτικά, 60 άρματα Leopard 2 Α6, αεροσκάφη F-16 κλπ

strategyreport.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου