Κυριακή 24 Ιουλίου 2011

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα μέσω των αυξημένων εισφορών. Περικοπές όλων των συντάξεων, ακόμη και στους ναυτικούς. Μείωση του εφάπαξ σε δημοσίους υπαλλήλους και εργαζομένους στη ΔΕΗ. Μείωση μισθών των δημοσίων υπαλλήλων με τη θέσπιση επιπλέον εισφορών. Αυξημένες εισφορές σε όλους τους επαγγελματίες, εμπόρους και αγρότες. Εξοδος 150.000 εργαζομένων από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις και επανέλεγχος όλων των αναπηρικών συντάξεων. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με το οποίο εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Σταθερότητας σε ό,τι αφορά τον τομέα των εργασιακών σχέσεων και την κοινωνική ασφάλιση. Η καθιέρωση ειδικής εισφοράς για την ανεργία σε όλους, η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις και οι αυξημένες εισφορές για τα Ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών οδηγούν σε νέα μείωση τα εισοδήματα όλων των πολιτών.Από την 1η Αυγούστου επιβάλλεται αυξημένη ειδική εισφορά (τύπου ΛΑΦΚΑ) στις κύριες συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ, επιπρόσθετη εισφορά στις συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ για τους συνταξιούχους που είναι μικρότεροι των 60 ετών, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπει ειδική εισφορά και στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ.
Σήμερα οι συνταξιούχοι με υψηλότερη των 1.700 ευρώ σύνταξη καταβάλλουν εισφορά από 4% ως 10%.
Με τη νέα ρύθμιση η εισφορά κλιμακώνεται από 6% ως 14%. Επίσης, επιβάλλεται ειδική εισφορά στους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών. Η εισφορά κατά μέσον όρο θα φθάσει στο 8% και θα αφορά όσους συνταξιοδοτήθηκαν με τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου. Δεν θα θιγούν οι συντάξεις μητέρων ανηλίκων, αποστράτων, καθώς και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν υποχρεωτικά με νόμο.
Καθιερώνεται ΛΑΦΚΑ και στις επικουρικές συντάξεις. Θα αφορά τις επικουρικές άνω των 300 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισφορά θα κυμαίνεται από 3% ως 10% ανάλογα με το ύψος της παρεχόμενης σύνταξης.
Αναλυτικά, από την 1η Αυγούστου θα τεθεί σε ισχύ η αυξημένη εισφορά στις συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.700 ευρώ, ενώ διπλή εισφορά θα ισχύσει για τους συνταξιούχους που είναι κάτω των 60 ετών, στους οποίους επιβάλλεται μία επιπλέον εισφορά. Σε εγκύκλιο του ΙΚΑ προβλέπεται ότι η ειδική εισφορά καθορίζεται από 3% για συντάξεις από 1.400 ως 1.700 ευρώ ως 14% για συντάξεις άνω των 3.500,01 ευρώ.
 
Κάτω των 60 ετών
Σε όσους συνταξιούχους είναι κάτω των 60 ετών επιβάλλεται και δεύτερη εισφορά. Η εισφορά αυτή είναι 6% για συντάξεις από 1.700 ως 2.300 ευρώ, 8% για συντάξεις από 2.300,01 ως 2.900 ευρώ και 10% για συντάξεις άνω των 2.900,01 ευρώ. 

Εισφορές υπέρ ΟΓΑ
Αυξάνεται από 1.1.2012 η εισφορά αγροτών στον κλάδο σύνταξης του ΟΓΑ, με τη μετατροπή των πέντε από τις επτά ασφαλιστικές κλάσεις, ως υποχρεωτικών, καθώς και την αναγκαστική μετάβαση των ασφαλισμένων σε νέα κλάση, ανά τριετία. 
Υποχρεωτικά θα αλλάζουν ανά τριετία ασφαλιστική κατηγορία οι αγρότες που καλύπτονται από τον ΟΓΑ. Δημιουργούνται πέντε υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες στο Ταμείο των αγροτών και δύο προαιρετικές. 
Ουσιαστικά οι αγρότες κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και στη συνέχεια μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές κατηγορίες ανά τριετία. Κατ΄ εξαίρεση, για τη μετάταξη από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία μεσολαβούν πέντε έτη ασφάλισης. 

Εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων
Επιβάλλεται επιπλέον εισφορά 1% στους δημοσίους υπαλλήλους και 2% στους συνταξιούχους του Δημοσίου για την ενίσχυση του Ταμείου Προνοίας, ενώ ταυτοχρόνως μειώνεται το ποσό του εφάπαξ τόσο των δημοσίων υπαλλήλων όσο και της ΔΕΗ. 
Ολοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που κατέθεσαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και στο ΤΑΥΤΕΚΩ (κλάδος ΔΕΗ), αντιστοίχως, θα υποστούν περικοπή του εφάπαξ. Για το Δημόσιο η περικοπή ορίζεται σε 10%, ενώ για τους εργαζομένους στη ΔΕΗ σε 15%. 
Αυξάνονται από την αρχή του 2012 οι εισφορές και στους ασφαλισμένους των πρώην λεγόμενων Ειδικών Ταμείων και νυν ΕΤΑΑ.

Περιορισμός των αναπηρικών
Σταδιακά θα γίνει επανέλεγχος σε όλες τις αναπηρικές συντάξεις. Το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει δραστικές αλλαγές στον τρόπο χορήγησης αναπηρικών συντάξεων, με στόχο να μειωθεί το ποσοστό τους. 

Εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των ανέργων
Από την 1η Αυγούστου εφαρμόζεται αυξημένη παρακράτηση κατά 1% (από 4% σε 5%) υπέρ ανεργίας σε μισθωτούς και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα (μοιράζεται ισομερώς από 0,5%). 
Ειδική εισφορά υπέρ των ανέργων ύψους 2% θεσπίζεται στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το ποσό θα αποδίδεται στον ΟΑΕΔ. 

BΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
Μένουν εκτός 150.000 εργαζόμενοι
Περισσότεροι από 150.000 εργαζόμενοι θα εξαιρεθούν από τη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ενώ υπολογίζεται ότι λιγότεροι από 50.000 θα είναι όσοι απασχολούνται σε ειδικότητες που θα μπορούν να ενταχθούν στη λίστα διεκδικώντας το ειδικό καθεστώς ασφάλισης. 
Η διαδικασία αναμόρφωσης του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων μπαίνει στη«τελική της ευθεία», καθώς τις επόμενες ημέρες η επιστημονική επιτροπή θα ολοκληρώσει τις προτάσεις της,τις οποίε ς θα παραδώσει στο υπουργείο Εργασίας. 
Την τελική απόφαση για τη νέα λίστα θα διαμορφώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. 
Ο αναθεωρημένος κατάλογος θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2011,ενώ το σύνολο των εργαζομένων στο ειδικό καθεστώς δεν θα ξεπερνά το 10% του εργατικού δυναμικού, δηλαδή 450.000 άτομα, κάτι για το οποίο έχει δεσμευτεί η χώρα μας μέσω του μνημονίου. Σήμερα οι εργαζόμενοι στα βαρέα φθάνουν στις 540.000 άτομα,ενώ πριν από λίγα χρόνια ξεπερνούσαν τις 700.000. 
Ταυτοχρόνως,την ένταξή τους διεκδικούν περίπου 50.000 εργαζόμενοι σε ειδικότητες που αναμένεται να χαρακτηρισθούν ανθυγιεινές. 
Ως εκ τούτου από τη νέα λίστα αναμένεται να εξέλθουν τουλάχιστον 150.000 εργαζόμενοι, προκειμένου να εκπληρωθεί η σχετική δέσμευση της χώρας μας απέναντι στους πιστωτές της. 

ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ
Το σχέδιο για τα επικουρικά
Πέραν της ειδικής εισφοράς,από την 1η Σεπτεμβρίου έρχονται περικοπές και στις επικουρικές συντάξεις. Μείωση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2012 για τα Ταμεία που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, αλλά και ενιαίο τρόπο υπολογισμού των παροχών στο μέλλον προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα επικουρικά ταμεία,ενώ ανατροπές σχεδιάζονται και στα εφάπαξ βοηθήματα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το«σχέδιο»του υπουργείου για τα επικουρικά ταμεία,το οποίο εγκρίθηκε από την τρόικα, περιλαμβάνει τα εξής: 

-Περικοπές σε όλες τις συντάξεις.Υπάρχει σκέψη για μείωση ακόμη και στις χορηγούμενες συντάξεις. 
-Οι περικοπές θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 στα ελλειμματικά Ταμεία,ενώ για τα υπόλοιπα η προσαρμογή θα γίνει σε βάθος χρόνου,ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος κάθε Ταμείου.
-Οι αλλαγές θα αφορούν και τα Ταμεία παροχής εφάπαξ βοηθήματος,οι δυνατότητες των οποίων θα απεικονισθούν στις επερχόμενες αναλογιστικές μελέτες. 
-Καθιερώνεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων σε όλα τα επικουρικά ταμεία,κατά τη λογική του υπολογισμού των συντάξεων κύριας ασφάλισης,δηλαδή με ποσοστά αναπλήρωσης ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.Στο σημείο αυτό εξετάζονται τα συστήματα που ισχύουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,όπως το μοντέλο της Σουηδίας,της Ιταλίας κτλ. 
-Τίθεται ανώτατο όριο παροχών,έτσι ώστε καμία σύνταξη (κύρια και επικουρική) να μην ξεπερνά τον τελευταίο μισθό του συνταξιοδοτουμένου. 
-Καθιερώνονται ενιαίοι κανόνες και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης- όρια ηλικίας και έτη ασφάλισης- για όλα τα επικουρικά ταμεία.

Βήμα της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου