Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

Οι νέοι ανώτατοι αξιωματικοί των Ε.Δ. και οι τοποθετήσεις τους

Οι τοποθετήσεις αντιστρατήγων, αντιναυάρχων, αντιπτεράρχων και λοιπών ανωτάτων από τα στρατιωτικά συμβούλια είναι οι εξής:

Νέος Αρχηγός Στόλου ο Κωνσταντίνος Αινιάν Μαζαράκης και νέος ΑΤΑ ο Φώτης Κρεβάϊκας.

Οι υπόλοιπες τοποθετήσεις :


α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Γκίνη Κωνσταντίνο, Διοικητή 1ης Στρατιάς και Γενικό Επιθεωρητή Στρατού.

(2) Τον Αντιστράτηγο Σοφιανίδη Γεώργιο, ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.

(3) Τον Αντιστράτηγο Κουτρουμπέλη Αθανάσιο, ως Β’ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(4) Τον Αντιστράτηγο Μπασιακούλη Γεώργιο, ως Διοικητή Γ΄ΣΣ / NDC – GR

(5) Τον Αντιστράτηγο Τσέλιο Αθανάσιο, ως Διοικητή Δ’ ΣΣ.

(6) Τον Αντιστράτηγο Τόπη Κωνσταντίνο, ως Διοικητή Β΄ ΣΣ.

(7) Τον Υποστράτηγο Τελλίδη Βασίλειο, ως Α’ Υπαρχηγό ΓΕΣ.

(8) Τον Υποστράτηγο Στυλιανόπουλο Αθανάσιο, ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.
(9) Τον Υποστράτηγο Σπυρόπουλο Γεώργιο, ως Διοικητή ΣΕΘΑ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Ελληνιάδη Παναγιώτη, ως Διοικητή ΔΔΜΝ.
(2) Τον Υποναύαρχο Μαζαράκη – Αινιάν Κωνσταντίνο, ως Αρχηγό Στόλου.

(3) Τον Υποναύαρχο Αποστολάκη Ευάγγελο, ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ


(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Κρεβάικα Φώτιο, ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητή CAOC - 7 (COMBINED AIR OPERATION CENTER).

(2) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Τουρνά Ευάγγγελο, ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

(3) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Πριόνα Κωνσταντίνο, ως Διοικητή Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου