Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Ερώτηση Κοραντή για τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για τα στελέχη των Ε.Δ.Με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 3979/2011 αντικαταστάθηκαν οι αντίστοιχες της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 1157/81, ώστε οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα να ανέρχονται πλέον σε 40, αντί των 37,5 που προβλεπόταν πριν την τροποποίηση. Εν τούτοις, η παράγραφος γ΄ του άρθρου 41 του νόμου 3979/2011 που αφορά τους εκπαιδευτικούς προβλέπει ότι «οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και διδασκαλίας...
του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν θίγονται από την ρύθμιση της παραγράφου αυτής, καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές διατάξεις».
Οι στρατιωτικοί αναμφισβήτητα είναι εργαζόμενοι ειδικού καθεστώτος ως εκ της ιδιαιτερότητας  της φύσης του έργου του. Εν τούτοις, ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Π. Μπεγλίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση μου, αναφέρει ότι το στρατιωτικό προσωπικό δεν εξαιρείται από τις ρυθμίσεις περί 40ώρου, επικαλούμενος το γεγονός ότι η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν έθιξε τις διατάξεις της παραγράφου 3β (αα) του άρθρου 1 της  υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο ΥΕΘΑ να καθορίζει με απόφαση του τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους.
Με βάση τα ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.     Ποιός τελικά είναι αρμόδιος, μέσα από αυτόν τον δαίδαλο των αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων, για το ωράριο εργασίας των στρατιωτικών;
2.     Τι ισχύει με τους στρατιωτικούς όσον αφορά την αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας από 37,5 σε 40;
3.     Γνωρίζει ότι οι στρατιωτικοί είναι εργαζόμενοι ειδικού καθεστώτος και ότι ήδη απασχολούνται πολλές επιπλέον ώρες, εκτός του νομίμου ωραρίου;
4.     Μέχρι πόσες ώρες πέραν του νομίμου ωραρίου εργασίας είναι νόμιμο να απασχολούνται οι εργαζόμενοι ανά εβδομάδα; Συμπεριλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί;
5.     Προτίθεται να συμπεριλάβει και τους στρατιωτικούς στους δικαιούχους μη αύξησης ωραρίου από 37,5 σε 40 ώρες εβδομαδιαίως λόγω των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για αυτούς; Αν ναι, πότε και πώς, αν όχι γιατί;
     
     Ο ερωτών

     Ιωάννης Κοραντής
http://kranosgr.blogspot.com/2012/02/blog-post_03.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου