Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

Μερισματούχοι δύο ταχυτήτων στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Γιαννάκης, με θέμα «Μερισματούχοι δύο ταχυτήτων στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού», γίνονται γνωστά τα εξής:
 
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κλήθηκε να διαχειριστεί μία κατάσταση στον τομέα των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων, με δομικά, διαρθρωτικά και κυρίως διαχειριστικά προβλήματα, που επιβάρυναν τη λειτουργία τους για πάρα πολλά χρόνια...με ελλείμματα και παροχές χωρίς την ύπαρξη των ανάλογων πόρων.
Ειδικότερα, οι απολογισμοί του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) τα τελευταία έτη είναι ελλειμματικοί, ενώ το λογιστικό έλλειμμα του Ταμείου με τον απολογισμό του 2010 ανήλθε σωρευτικά σε 294.231.015 €, με αποτέλεσμα το ΜΤΣ να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας αδυνατώντας να συγκεντρώσει έγκαιρα το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή, κάθε τρίμηνο, του μερίσματος στους δικαιούχους του. Το Υπουργείο Οικονομικών ύστερα από σχετικό αίτημα του ΜΤΣ καλύπτει μέχρι σήμερα την καταβολή του μερίσματος αναμένοντας την όσο το δυνατόν συντομότερη εξόφληση από το ΜΤΣ του οφειλόμενου ποσού, το οποίο ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 132.801.870 €.
Το ποσό που αφορά σε δικαιώματα του ΜΤΣ από ασφαλιστικές εισφορές των μετόχων του, κατόπιν Απόφασης του κ. Υφυπουργού Οικονομικών, συμψηφίζεται από 1-1-2010 με ισόποσο μέρος της οφειλής του ΜΤΣ μέχρι την οριστική εξόφλησή της. Το ποσό αυτό για το έτος 2010 ανήλθε σε 78.109.628,04 €.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να σταματήσει η παρακράτηση των εισφορών των μετόχων του ΜΤΣ, έχει αποστείλει προς το Υπουργείο Οικονομικών προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών (του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών) και συγκεκριμένα:
α. Το τελικό ποσό της οφειλής του ΜΤΣ στο Υπουργείο Οικονομικών με 31-12-2011 να μην υπερβαίνει τα 190 εκ. Ευρώ.
β. Ο χρόνος εξόφλησης του συνόλου της οφειλής να γίνει με 10ετή διακανονισμό. Για τα έτη 2012, 2013 και 2014, το ετήσιο ποσό που θα εξοφλεί το ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών να μην υπερβαίνει τα 6 εκ. Ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό να κατανεμηθεί με αυξητική τάση, στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του ΜΤΣ, στο Πολυνομοσχέδιο "Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και Άλλες Διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015" που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων την 25-10-2011, έχει ενσωματωθεί διάταξη με την οποία η εισφορά 1% θα αποδίδεται υπέρ Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ), αντί του ΟΑΕΔ.
Επιπλέον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται και θα προωθήσει το προσεχές διάστημα την άμεση λήψη σειράς μέτρων για την περιστολή των ελλειμμάτων και τη σταδιακή εξόφληση των χρεών του ΜΤΣ με την δικαιότερη κατανομή των κοινωνικών πόρων μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, την ορθολογικοποίηση των μερισμαδοτικών βαθμών και τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Βοηθήματος Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας.
Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην καταβολή του μερίσματος, οφείλονται αποκλειστικά στην αδυναμία του ΜΤΣ να καλύψει την εν λόγω δαπάνη από δικά του έσοδα και στις κατόπιν τούτου προβαίνουσες ενέργειες του, προκειμένου να εξασφαλισθεί το σχετικό ποσό από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθήθηκε και αυτή τη φορά έγκαιρα και αναμένονται οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταβολή του μερίσματος.
Αναφορικά με την καταβολή του Βοηθήματος στους δικαιούχους του ΕΚΟΕΜΣ, σημειώνεται ότι ο εν λόγω Κλάδος έχει συσταθεί αποκλειστικά για τους μερισματούχους του ΜΤΣ που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς, στους οποίους και διενεργείται σχετική επιπλέον κράτηση (από το μισθό ενέργειας και από το μέρισμα), πέραν της προβλεπόμενης υπέρ ΜΤΣ αντίστοιχης που διενεργείται στους μετόχους του (Στρατό Ξηράς και ΕΛ.ΑΣ.). Διευκρινίζεται ότι οι μερισματούχοι του ΜΤΣ, που προέρχονται από την ΕΛ.ΑΣ. (πρώην Χωρ/κή) είναι δικαιούχοι της επικουρικής παροχής του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ (πρώην ΕΤΕΧ), της οποίας δεν είναι δικαιούχοι οι αντίστοιχοι που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς.
Ερώτηση 373/11-10-2011 της Βουλής των Ελλήνων
Με απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ και έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μειώθηκε από 1-1-2011 το χορηγούμενο από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μέρισμα, σε ποσοστό 25%, συρρικνώνοντας δραματικά τα ήδη μειωμένα εισοδήματα -από τις αποφάσεις του 2010- των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας της Χώρας.
Και παρά τις οριζόντιες αποφάσεις της κυβέρνησης, η αποτυχία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού αποδείχθηκε από την πρόσφατη απόφαση να μην καταβληθεί στους μερισματούχους η δόση του Δ' Τριμήνου του 2011, χωρίς μάλιστα να ανακοινώνεται η ακριβής ημερομηνία καταβολής του μερίσματος.
Την ίδια ώρα, οι δικαιούχοι του Ειδικού Κλάδου Ενίσχυσης Μερισματούχων του ΜΤΣ (ΕΚΟΕΜΣ) λαμβάνουν σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση τα μερίσματα που δικαιούνται, δημιουργώντας την αίσθηση οι μερισματούχοι του ΜΤΣ αντιμετωπίζονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Επειδή σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία η καταβολή του μερίσματος του Δ’ τριμήνου του 2011 αποτελεί όρο επιβίωσης για χιλιάδες δικαιούχους που μέσα σε δύο χρόνια είδαν τις αποδοχές τους να περικόπτονται δραματικά, αλλά οι υποχρεώσεις τους να πολλαπλασιάζονται.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
-Πότε θα καταβληθεί το μέρισμα στους δικαιούχους του ΜΤΣ; Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ΜΤΣ;
-Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να παρέμβουν στο ΜΤΣ, ώστε να δοθεί τουλάχιστον μια προκαταβολή στους μερισματούχους του ΜΤΣ, που δεν είναι δικαιούχοι του ΕΚΟΕΜΣ;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μιχάλης Γιαννάκης

1 σχόλιο:

  1. Στέλιος Καστραντάς10 Νοεμβρίου 2011 - 2:04 π.μ.

    Ο κ.Σωτηρόπουλος που κρύβεται πίσω από την απάντηση του εν αποδράσει υπουργού κ.Μπεγλίτη θα πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να ακολουθήσει τον υπουργό του και να σταματήσει να μας λέει τι παρέλαβε αλλά να απολογηθεί για τις τεράστιες παραλείψεις και τα όσα θα έπρεπε να κάνει για την εξυγίανση του ταμείου και δεν έκανε. Ο νέος Αρχηγός καιΥπαρχηγός του ΓΕΣ να επιληφθούν αμέσως της κατάστασης και να ζητήσουν πλήρη και σε βάθος ενημέρωση.Η αντικατάσταση του κ.Σωτηρόπουλου με προκύρηξη θέσεως με ανοικτές διαδικασίες και με βάση απαιτούμενα για τη θέση προσόντα είναι άμεσης προτεραιότητας.Θα πρέπει επίσης να ζητηθεί η εφαρμογή των συμπερασμάτων της αναλογιστικής μελέτης της Deloitte και η συμμετοχή του υπουργείου προστασίας του πολίτη που είναι μηδενική και έχει προκαλέσει ζημιά στο ΜΤΣ της τάξεως των 700.000.000 ευρώ.Το καλαμπουράκι λοιπόν κάποτε θα πρέπει να σταματήσει. Αυτά θα πρέπει να μας λέει ο κ.Μπεγλίτης στη Βουλή και όχι να προσπαθεί να κουκουλώσει την αλήθεια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή