Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Γονικές άδειες στους στρατιωτικούς.Το θέμα στη Βουλή

Το ζήτημα της άδικης διάκρισης μεταξύ αστυνομικών και στρατιωτικών σ΄ ότι αφορά στις γονικές άδειες,έφερε στη Βουλή ο Β.Οικονόμου.

Ρωτάει ο βουλευτής:

Σύμφωνα με το ΠΔ 138/2011 (ΦΕΚ Α' 272 «Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 27/1996») παρέχονται διευκολύνσεις στους γονείς αστυνομικούς (άρρενες και θήλεις), μετά από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα στους γονείς αστυνομικούς που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Διάστημα τριών μηνών της άδειας αυτής χορηγείται άπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.

Ανάλογο αίτημα έχουν υποβάλλει και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του Συνδέσμου Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για διευκολύνσεις που μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν και για το Στρατιωτικό Προσωπικό αφού οι συνθήκες εργασίας είναι παρόμοιες και με δεδομένο ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ δεν πρόκειται να εγκρίνει σχετική άδεια εφόσον δεν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Επιπρόσθετα οι συγκεκριμένες διευκολύνσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν και τα δημόσια οικονομικά εφόσον υπάρξουν γονείς που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος για άδεια άνευ αποδοχών. Άλλωστε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, που εν μέρει βοηθά στην διόγκωση των οικονομικών μας προβλημάτων, είναι τέτοιο που επιτρέπει την παροχή διευκολύνσεων προς το Στρατιωτικό Προσωπικό καθώς οι οικογένειες των στρατιωτικών όπως γνωρίζετε αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα λόγω των συχνών μεταθέσεων από όλα τα σώματα ασφαλείας.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:
Προτίθεστε να επεκτείνετε τις διευκολύνσεις που παρέχει το ΠΔ 138/2011 στους γονείς αστυνομικούς και στο Στρατιωτικό Προσωπικό όπως ζητά και ο ΣΥΣΜΕΔ ώστε να μην αισθάνονται τα Στελέχη και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με τα άλλα Σώματα Ασφαλείας;

http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=11715

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου